In English

Vabariigi President
Ava print vaates

53. Riigikaitse Nõukogu kodukorra kinnitamine

Kinnitan "Riigikaitse Nõukogu kodukorra" (lisatud).

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 16,
rahuaja riigikaitse seaduse § 4 lg 7.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2003 Lisa, 41, 601

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee