In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Proua Ingrid Rüütel laste ja noorukite tervisekonverentsil Salme Kultuurikeskuses 26. detsembril 2005

Suured sotsiaalpoliitilised ja majanduslikud ümberkorraldused Eesti elus on paljude positiivsete muutuste kõrval toonud kaasa ka negatiivseid nähtusi - ühiskonna terava kihistumise, vähenenud sündivuse ja madala iibe, inimeste tervise halvenemise, probleeme tervishoiusüsteemis, aga samuti inimeste enda elukorralduses - ebatervisliku ja ennasthävitava eluviisi, alkoholismi, narkomaania ja muude pahede leviku.

Kõik see puudutab teravalt ka lapsi ja noori. Lapsi mitte ainult ei sünni vähe, vaid ka nende vaimne ja füüsiline tervis jätab tõsiselt soovida.

Põhjusi on palju. Nende väljaselgitamine ja haiguste ning muude pahede ennetamine peaks olema senisest veelgi suurema tähelepanu keskmes.

Tervislik keskkond ja toit, aga samuti terve vaimne õhkkond kodus, lasteaias ja koolis, kehalise aktiivsuse ja rahuldust pakkuva huvitegevuse soodustamine ühes piisava puhkusega - kõik need on ammu teada ja tundud asjad, mille reaalne tagamine aga pole sugugi lihtne ning nõuab lapsevanemate, pedagoogide, meditsiinitöötajate, toitlustusasutuste, seadusandjate ja teiste valdkondade esindajate koostööd ja ühiseid jõupingutusi.

Omaette probleem on, kuidas selle töö tulemused jõuaks vajalikul määral ka laste ja noorte enda teadvusse, nii et nad tervisliku eluviisi ja positiivsed harjumused ka omaks võtaksid ja oma tegelikus käitumises ellu rakendaksid.

Üks asi on pakkuda, teine asi, kuidas seda vastu võetakse.

Paraku on tänapäeval laialt levinud noorte negativism. Noorte lõimimine ühiskonda, kohuse- ja vastutunde ning eetilistest väärtustest lugupidamise kasvatamine neis on tihedas seoses tervise-kasvatusega.

Kõik see nõuab aga kogu ühiskonna vaimset ja moraalset tervenemist. Ja kindlasti ei saa siin kõrvale jätta meedia rolli, mis on üks peamisi mentaliteedi kujundajaid tänapäeval üldse ning noorte hulgas eriti.

Tänan laste tervise programmi ning tänase ürituse korraldajaid ja soovin osalejatele edukat ja konstruktiivset mõttevahetust!

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee