In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sotsiaalarengu komisjon

Koosolek 20. jaanuaril 2006

Osa võtsid:
Mati Heidmets, Alari Purju, Katri Raik, Ene-Margit Tiit, Sulev Valner, Arvi Vask


Eakate inimeste toimetulekuprobleemid tänapäeva Eestis

Kuulati Tartu Ülikooli emeriitprofessor E.-M. Tiidu ettekannet, mille slaidid on lisatud.

Arutelu käigus tuli välja, et alates 80-ndatest aastatest puuduvad vanurite majandusliku olukorra dünaamika kohta võrreldavad andmed. 90-ndate aastate keskel tehtud puudega inimeste esimesest uuringust alates on näha, et elujärg on paranenud.

Kiideti heaks ettekandes toodud hooldusravi ja sotsiaalhoolekande integreerimise mõte. Peeti õigeks, et nii vanurite hooldamise kui hooldusravi eest oleks vastutav üks institutsioon, kellele eraldataks raha, kes leiaks pädevad teenuspakkujad ja koordineeriks tegevust. Praegu raisatakse koordineerimatusega niigi vähest ressurssi.

Pakuti välja tööturualaseid meetmeid puudutav mõte. Praegu ei ole head regulatsiooni pensioniikka jõudnud inimestel sobiva koormusega töötamiseks. Hea oleks leida sujuv mehhanism, mis võimaldaks töölepingut nii muuta, et oleks võimalik rahulikult töökoormust alandada. Praegu töötab inimene kuni pensionieani täie koormusega ja seejärel samaviisi edasi või lahkub töölt. Toimib vaid kokkuleppe võimalus. Üsna sarnases olukorras on ka noored emad.

Otsustati toetada E.-M. Tiidu ettekande lõpuosas toodud soovitusi ja ettepanekuid tööturualaste, sotsiaal- ja tervishoiupoliitiliste ning hariduspoliitiliste meetmete osas.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee