In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sotsiaalarengu komisjon

Koosolek 4. aprillil 2005

Osa võtsid:
Mikk Titma, Maarike Harro, Marje Josing, Alari Purju, Erik Terk, Ene-Margit Tiit, Sulev Valner, Arvi Vask

Kutsutud:
Vabariigi Presidendi teadusnõunik-akadeemilise nõukogu sekretär Jüri Kann


Kokkuvõte akadeemilise nõukogu 17. märtsi 2005. a koosolekust

Komisjoni esimees M. Titma andis lühiülevaate akadeemilise nõukogu koosolekul enim tähelepanu äratanud teemapunktidest ja toimunud elavast arutelust. Nõukogu koosoleku kokkuvõtte eelnõu on saadetud akadeemilise nõukogu liikmetele kooskõlastamiseks. Professor Titma tutvustas saabunud arvamusi, täiendusi ja ettepanekuid.

M. Titma antud ülevaadet täiendasid akadeemilise nõukogu koosolekul viibinud komisjoni liikmed.

J. Kann rõhutas sotsiaalse sidususe teema algatamise tähtsust ja pidas vajalikuks jätkata erinevate eluvaldkondade analüüsimist läbi selle sõnapaari ning võimalusel tutvustada teemat ajakirjanduse vahendusel.

Täpsustati vaatepunkte Eesti ühiskonna arengu sõlmprobleemide üle, vahetati informatsiooni.


Komisjoni tööplaan

Komisjoni liikmed pakkusid välja käsitlemist vajavaid teemasid.

Peeti vajalikuks ette valmistada ja läbi sotsiaalse sidususe prisma analüüsida kolme teemat:
1. Arengu regionaalsed aspektid ja sellega seotud sotsiaalsed probleemid.
2. Välis- ja kodumaise kapitaliga seotud sõlmküsimused.
3. Vanurite probleemid, eeskätt pensionide ja sotsiaalhooldusega seotu.

Teemade pealkirjad on esialgsed ja need täpsustatakse koosolekute ettevalmistamise käigus.

OTSUSTATI:
Järgmine koosolek toimub juunikuu kolmandal nädalal sotsiaal-majandusliku arengu regionaalsete aspektide teemal.


Komisjoni esimehe ajutise asendaja määramine

Komisjoni esimees professor Titma teatas, et lahkub peatselt Eestist ja viibib eemal aasta. Ta tegi ettepaneku, et sellel ajavahemikul juhiks komisjoni tööd kohapeal keegi komisjoni liikmetest. Professor Titma võtab tööst osa elektronposti vahendusel.

OTSUSTATI:
Komisjoni esimehe Mikk Titma Eestist ajutise äraoleku ajal kuni 2006. aasta kevadeni korraldab komisjoni tööd Sulev Valner.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee