In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sotsiaalarengu komisjon

Koosolek 18. veebruaril 2005

Osa võtsid:
Mikk Titma, Maarike Harro, Marje Josing, Alari Purju, Ene-Margit Tiit, Sulev Valner, Arvi Vask

Kutsutud:
Vabariigi Presidendi teadusnõunik-akadeemilise nõukogu sekretär Jüri Kann, Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjoni esimees Eduard Raska


Akadeemilise nõukogu 17. märtsi 2005. a koosoleku ettekannete ettevalmistamine

Komisjoni esimees M. Titma tutvustas akadeemilise nõukogu 17. märtsi koosolekuks sotsiaalarengu komisjoni sotsiaalse sidususe teemaliste ettekannete ettevalmistamise senist käiku.

Eesmärk on ettekannetes välja tuua peamised trendid ja nendest lähtuvad probleemid hariduse ja tervise vallas ning elatustasemest tulenevad sotsiaalse sidususe probleemid. Ettekanded on L.-M. Toodingult, M. Harrolt ja R. Murakalt. Kolm ettekannet seob üheks tervikuks M. Titma ettekanne.

Professor Titma tutvustas enda koostatud akadeemilise nõukogu koosoleku plaani, mis pakub ühtlasi ka arutelu lähtekohti. Eraldi dokumendina olid diskussiooni ettevalmistamiseks välja toodud hariduse trendid ja neist tulenevad probleemid.

Komisjoni liikmed avaldasid oma mõtteid ja tegid ettepanekuid peamiselt hariduse ja tervisega seotud küsimustes akadeemilise nõukogu koosolekul toimuvaks aruteluks täiendavate pidepunktide pakkumise eesmärgil.

Komisjoni liikmed avaldasid oma mõtteid ja tegid ettepanekuid peamiselt hariduse ja tervisega seotud küsimustes, eesmärgiga pakkuda täiendavaid pidepunkte akadeemilise nõukogu koosoleku aruteluks.

Lepiti kokku akadeemilise nõukogu liikmetele saadetavate teeside esitamise tähtaeg ja esitletavate ettekannete slaidide saatmise aeg.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee