In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse arengu komisjon

Koosolek 15. mail 2003

Võtsid osa:
Kalle Merusk, Arno Almann, Sulev Mäeltsemees, Garri Raagmaa, Aare Reenumägi

Kutsutud:
Vabariigi Presidendi sisenõunik Jüri Kaljuvee, minister Jaan Õunapuu, ministri nõunik Uno Parm, siseministeeriumi pressinõunik Kirsti Ruul, siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna juhataja Väino Tõemets, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik Sulev Lääne


Regionaalhalduse ümberkujundamise võimalikud suunad

Minister Jaan Õunapuu tutvustas regionaalhalduse ümberkujundamise võimalikke suundi. Ta tõdes, et praegune nii kohalike omavalitsuste kui riigiasutustega haakuv regionaalne haldustasand on väga ebamäärane ja ei rahulda ei maavalitsuse ametnikke ega ka Eesti Vabariigi kodanikke.

Siseministeerium on välja töötanud regionaalhalduse 4 võimalikku varianti, et ärgitada sellel teemal mõtlema suuremat hulka inimesi - valitsuskabineti liikmeid, kohalikke omavalitsusi, ühiskondlikke organisatsioone jt.

Ettekandja tutvustas lühidalt regionaalhalduse võimalikke arengumudeleid ja nendest teavitamise senist käiku. Ettekande alusmaterjal lisatud (lisa).

J. Õunapuu vastas esitatud küsimustele ja järgneva arutelu käigus tehti ettepanekuid ning esitati kaks modifitseeritud mudelit.

Kokkuvõtlikult arvati, et praegune nn hiiliv haldusreform suundub funktsionaalse juhtimise tugevnemise suunas. See ei rahulda eesti kodanikke ja pole kooskõlas tendentsidega Euroopas ja Euroopa Liidus. Kui soovime ühineda EL-iga, selle struktuurifondidest abi saada ja kindlustada oma demokraatia arengut, siis peab midagi kardinaalset ette võtma. Haldusreform tuleb läbi viia.

Komisjon toetas minister Õunapuu algatust ja on valmis avaldama oma seisukohti selles küsimuses ka edaspidi.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee