In English

Institutsioonid
Ava print vaates

Eesti Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaua Koja istung

09. november 2002.a /laupäev/ Rahvusraamatukogu - Suur Saal


9.30-10.00 Osavõtjate registreerimine
 
10.00-10.15 Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli tervituskõne: Ümarlaua Koja moodustamisest ja selle eesmärkidest.
 
10.15-10.30 Presidendi nõuniku Andra Veidemanni tervituskõne: Ümarlaud uuel kujul järgmisesse kümnendisse.
 
10.30-10.40 Istungi päevakorra tutvustamine: Ümarlaua juhataja Hagi Šein
 
10.40-10.55 Rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide finantseerimise süsteemi rakendamisest: Rahvastikuminister Eldar Efendijev
 
10.55-11.10 Kultuuriministeeriumi rollist rahvusvähemuste kultuuriseltside finantseerimises: Kultuuriministeeriumi asekantsler Reet Mikkel
 
11.10-11.25 Rahvusvähemuste pühapäevakoolide roll Eesti haridussüsteemis: Haridusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe
 
11.25-11.40 Kohalike omavalitsuste roll (sh Ida-Virumaa) rahvusvähemuste kultuuriseltside ja pühapäevakoolide finantseerimises: Ida-Virumaa maavanem Rein Aidma
 
11.40-11.55 Tallinn multikultuurilise linnana kui kultuuriseltside võrgustikku toetav keskus: Tallinna linnapea Edgar Savisaar (kooskõlastamisel)
 
11.55-12.10 Narva linna võimalused kultuuriseltside ja pühapäevakoolide toetamisel ja arendamisel: Narva linnapea Imre Liiv
 
12.10-12.25 Tartu linna kogemused koostöö arendamisel rahvusvähemuste kultuuriseltsidega: Tartu linnapea Andrus Ansip
 
12.25-12.40 Kokkuvõtete tegemine: kas ühine rahvusvähemuste ja kultuuriseltside finantseerimise süsteem on võimalik? Presidendi nõunik Andra Veidemann
 
12.40-14.00 Lõuna
 
14.00-17.00 Rahvastikuministri büroo projekti "Eesti rahvusvähemuste pühapäevakoolide ja kultuuriseltside peamiste arengusuundade ja ressursside kasutamiskriteeriumite väljatöötamine" tutvustamine: Jana Krimpe, Tanel Mätlik,Agu Laius
Arutelu Koja liikmetega


Kontaktisik:


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee