In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sotsiaalarengu komisjon

Koosolek 27. aprillil 2006

Osa võtsid:
Mati Heidmets, Marje Josing, Ene-Margit Tiit, Sulev Valner, Arvi Vask


Mälestati varalahkunud komisjoniliiget Maarike Harrot (22.12.1960–16.04.2006).


Sotsiaalarengu komisjoni ettekanne 25. mail 2006. a toimuval akadeemilise nõukogu konverentsil.

Komisjoni esimees M. Heidmets teatas 25. mail s.a toimuvast Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu konverentsist "Jätkusuutlik Eesti". Nõukogu komisjonide esimeestelt oodatakse 20-minutilisi ettekandeid. Professor Heidmets ei viibi 25. mail Eestis ja ta palus komisjoniliikmetelt ettepanekuid, et kindlaks määrata sotsiaalarengu komisjoni ettekande teema ja esitaja.

Kõik kohalviibijad tegid ettepanekuid ja pärast põhjalikku arutelu otsustati esineda teemal "Muutuv Eesti pere". Ettekande esitab Ene-Margit Tiit, keda vajadusel teised komisjoniliikmed selle koostamise juures aitavad.

Olemasolevate andmetega püütakse luua pilt Eesti pere struktuurist ja majanduslikust olukorrast. Viimase all on kavas käsitleda nii elutingimusi kui sissetulekute ja väljaminekute dünaamikat ja struktuuri, välja tuua vaesusriski mõjutavaid faktoreid ning võimalusel pakkuda rahvusvahelisi võrdlusandmeid.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee