In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon

Koosolek 12. jaanuaril 2006

Osa võtsid:
Eduard Raska, Ivar Aimre, Mikko Lagerspetz, Anna Markina, Iris Pettai, Tiina Raitviir


Komisjoni edasise töö kavandamine

Koosolekust osavõtjad pakkusid välja konkreetseid ettepanekuid komisjonis sotsiaalse turvalisuse teema edasiarendamiseks.

Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette nimetatud teemal ettekanded ja alustatakse komisjoni seisukohtade sõnastamist sotsiaalse turvalisuse küsimuses.

Järgmine koosolek toimub 16. veebruaril 2006. a.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee