In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua koosolek 17. oktoobril 2005

Vabariigi Presidendi esindaja rahvusvähemuste ümarlaua juures
pr. Andra Veidemanni kohtumine Valgevene opositsiooni esindajatega.

Kohal olid:
Valgevene esindajad:
1. Kseniya Tarasava
2. Mihhail Volchak
3. Denis Soldatenko
4. Dzmitry Minayeu

Jevgeni Krištafovitš - Ida-Ida programmi esindaja
Aarne Veedla - rahvastiku ministri büroo
Andra Veidemann - Vabariigi Presidendi esindaja
Eero Raun - Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik
Kersti Murdvee - konsultant

Sissejuhatus A.Veidemannilt.
Eesti on avatud riik ning hea meelega nõus omi kogemusi jagama demokraatia vallas. Alati tahetakse saavutada tulemusi väga kiiresti, kuid tuleb liikuda edasi samm-sammult. Kõige tähtsam on saada informatsiooni, siis tulevad teadmised ning võimalused teha valikuid. Selleks on väga vaja kaasata rahvusvahelisi organisatsioone.

Valgevene opositsiooni esindajad leidsid ühiselt, et arvutiühendus, internet ning informatsiooni kättesaadavus ei ole Valgevenes piisaval tasemel. Nii ei jõua Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu rahvusvaheliste organisatsioonide töö nendeni. Nii jäädakse infosulgu ning maailm saab Valgevene tegelikkusest moonutatud pildi. Koos tõdeti, et suur abi oleks Valgevene majandusele eraettevõtlusest ning välisinvestoritest. Välismaise kapitali osa oleks kindlasti vaja suurendada. Samuti märgiti ära, et oleks väga tõhus, kui Valgevene üliõpilased saaksid rohkem reisida ning väljaspool oma riigi piire korraldada rahvusvahelisi kultuurivahetusprogramme ning integratsiooni laagreid. Eesti pool lubas seda tegevust kindlasti toetada. Üks hea võimalus oleks korraldada suvekursuseid. Eestis on olemas valgevene kogukond, kes oleks nõus oma kaasmaalasi igati toetama.

A. Veedla: Valgevene opositsioonil oleks kindlasti vaja formuleerida omad seisukohad rahvusvahelistele organisatsioonidele, missugust abi vajatakse - esitatagu Euroopa Nõukogule konkreetsed ettepanekud. Niisugune seisukohtade väljaütlemine ning korrastatus aitab kindlasti kaasa opositsiooni tegevusele. Inimõigused peavad olema tagatud igas riigis.

Ühises arutelus jõuti seisukohtadele, et igapäeva poliitikas on kõige tähtsam oma eesmärgi püstitamine ning samm-sammult oma töö tegemine. Väga tähtis on inimeste õigus teha valikuid ning see saab tugineda ainult demokraatiale.

Üleskirjutus: Kersti Murdvee

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee