In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon

Koosolek 19. septembril 2005

Osa võtsid:
Eduard Raska, Mikko Lagerspetz, Tiina Raitviir, Airi Värnik, Rein Vöörmann

Kutsutud:
Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Jüri Kaljuvee, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ajutine tegevdirektori kohusetäitja Ilvi Jõe-Cannon, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi kognitiiv- ja õiguspsühholoogia õppetooli õigussotsioloogia lektor Anna Markina

Edasise töö kavandamine

Komisjoni esimees E. Raska võttis lühidalt kokku komisjoni tehtud töö. Seni on loodud kontseptuaalseid lähtekohti käsitletava valdkonna uurimiseks ja mõistmiseks. Töö tulemusena on avaldatud artiklite kogumik "Eesti edu hind", mis ilmus trükist juunis 2005.a.

Komisjoni edasises töös on kavas teemat arendada ühiskonna sidususe näitajate süsteemile keskendudes.


Komisjoni osalemine Eesti sotsiaalteadlaste VI aastakonverentsil

E. Raska tegi komisjonile ettepaneku võtta osa Eesti sotsiaalteadlaste VI aastakonverentsist. Otsustati osa võtta töögrupiga. Arutleti osalemisega seotud ettevalmistustööde üle. Ettevalmistuste koordineerijaks jääb A. Markina.


Organisatsioonilised küsimused

Professor Raska teatas, et Anu Kasmel ja Mikko Lagerspetz on andnud nõusoleku jätkata artiklite kogumiku ettevalmistamisega alguse saanud koostööd edaspidi komisjoni liikmetena.

E. Raska tegi ettepaneku komisjoniga liitumiseks Anna Markinale. A. Markina võttis ettepaneku vastu.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee