In English

Vabariigi President
Ava print vaates

"TUBLI LAPS - EESTI EHE" laste ja noorte joonistus- ja esseevõistlus

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu koostöös Lastekaitse Liidu, Eesti Lipu 120.aasta-päeva tähistamise komisjoni ja ajakirjaga "Hea Laps" KUULUTAVAD välja laste ja noorte joonistus- ja esseevõistluse.

Võistluse põhieesmärk on innustada laste ja noorte soovi ja tahet elada omal kodumaal ausa, edasipüüdliku ning ühiskondlikult aktiivse inimese ja kodanikuna. Me tahame innustada kõiki asjalikke ja teotahtelisi lapsi ja noori lihtsalt tublid olema ning hindama kodumaad ja emakeelt, väärtustama haridust, olema perekesksed ning vaimselt ja füüsiliselt terved.

Laste kunstiloomingu võistlus Vabariigi Presidendi auhindadele on kavandatud ühekordse aktsioonina noore põlvkonna loovuse ja väljendusoskuse esiletoomiseks. See väljendab samas ka riigijuhi enese tõsist muret ja hoolt meie ühiskonnas üleskerkinud ärevusttekitava olukorra suhtes, kus kooliharidusest loobub ligikaudu 1000 last aastas, tõuseb tänavalaste arv ning suureneb alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamine üha nooremate laste poolt.
Lapse osa ühiskonnas on väga suur, ta on perekonna alus, riigi ehe ja ühiskonna ideaalide edasikandja. Nii ongi meie kõigi kohus tagada lastele kodusoojus, rahulik lapsepõlv, hea haridus ning vääriline elu. Loomulikult mõistab iga inimene, et ka laps on vastutav oma riigi ees nii kodaniku, patrioodi kui vajadusel ka kaitsjana. Ilma vastutustundeta pole olemas riiki ja rahvast ega ka tulevikku.

Seetõttu väärtustab käesolev võistlus laste võimekust ja loovaid andeid esseede (kirjutiste) kirjutamisel ja piltide joonistamisel. Soovitud on kodu- ja perekonnateema ning samuti laste arusaam riigi kodaniku kui patrioodi tõekspidamisest Eesti lipu aastal. Oodatud on tööd noorte suhtumisest riigistruktuuridesse nagu president, valitsus, kaitsevägi ja politsei.

Võistlus toimub 3 vanusegrupis: 4-6 aastased mudilased ning 7-9 aastased ja 10-12 aastased koolilapsed. Võistluse eripäraks on see, et pilt ja kirjutis peaksid olema üks tervik. Mõttearendus joonistuse kohta on pikkusega kuni 1 lehekülg ja joonistus on omakorda kirjutise ilmestamiseks. Noorim vanuserühm joonistab vaid pildi.
Laste loominguvõistlus kuulutatakse välja 2004. aasta oktoobris ning võistluste võitjad selgitatakse välja jaanuaris 2005.
Laste loomingu võistlusel parimaks osutunud tööde autoreid auhinnatakse ning võidutööd ilmuvad ühiste kaante vahel.
Auhinnad annab võitjatele üle Vabariigi President Kadriorus.

Võistlustööd tuleb saata aadressil: Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, A.Weizenbergi 39, 15050 Tallinn; märgusõna all "TUBLI LAPS - EESTI EHE" hiljemalt 20.detsembriks 2004.

Lisainfo:
Alar.Ojalo@vpk.ee
631 6202

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee