In English

Vabariigi President
Ava print vaates

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

kuulutab välja

Noore teadlase preemia


Noore teadlase preemia, 50 000 krooni, on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu doktorikraadiga teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa teadusasutuse või ülikooli juures.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
- kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus);
- teadustöö kirjeldus;
- asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu;
- vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitus.

Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise, nende juhendajad, tööandjad jt., samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et pidada aasta jooksul vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut enda poolt uuritaval teemal. Võimalusel eelistatakse loengut Eesti kõrgkoolide Narva, Pärnu, Haapsalu või muus kolledžis väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid saadetakse SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule (A.Weizenbergi 39, 15050 Tallinn).

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 28. oktoober 2005.

Noore Teadlase Preemia välja andmist rahastab Toomas Luman.


SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee