In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Teenetemärgid

Ordenite kätteandmine Vabariigi aastapäeval

  1. Teenetemärkide seaduse § 16 alusel annab Vabariigi President ordeni ja ordenitunnistuse üle Vabariigi aastapäevale eelneval päeval, 23. veebruaril Kadrioru lossis.
  2. Vabariigi President annab kätte kõrgema klassi (I - III) ordenid. Kui välismaal autasustatu ei saa 23. veebruaril Eesti Vabariiki külastada, annab Vabariigi President sõltuvalt asjaoludest ordeni üle muul sobival ajal või delegeerib selle kohustuse Eesti Vabariigi suursaadikule asukohariigis.
  3. Madalamate klasside ordenid ja medalid annab kaitseväelastele ja vabadusvõitlejatele kätte kaitseväe juhataja, Siseministeeriumi valitsemisalas töötavatele autasustatutele siseminister. Kõigile muudele Eestis elavatele autasustatutele annab ordeni kätte maavanem 23. veebruaril.
  4. Teenetemärkide Komitee annab kätteandmisele kuuluvad ordenid koos tunnistustega Vabariigi Presidendi Kantselei poolt koostatud jaotuskava alusel aktiga üle kätteandmist korraldava ametiasutuse esindajale.
  5. Teenetemärkide Komitee teeb ordeni üleandmise kuupäeva kohta kande autasustatu teenetemärgi taotlusele ja saadab taotluse ühe eksemplari Vabariigi Presidendi Kantseleisse.
  6. Kui autasustatule ei olnud võimalik ordenit 23. veebruaril kätte anda, teavitab volitatud ametiisik sellest Teenetemärkide Komiteed ja Vabariigi Presidendi Kantseleid ning korraldab ordeni kätteandmise hiljemalt Võidupühaks, teavitades sellest Vabariigi Presidendi Kantseleid. Kui force majeure'i tõttu ei ole võimalik ordenit üle anda, tagastatakse see 1. augustiks Teenetemärkide Komiteele, teavitades sellest Vabariigi Presidendi Kantseleid.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee