In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Leping SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Hansapanga vahel

Lähtudes SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (edaspidi: Rahastu) stipendiumide ja preemiate statuudist (kinnitatud Rahastu nõukogus 29.09.2000), mille kohaselt rahastul on õigus välja anda kindla suunitlusega preemiaid ja stipendiume ja mis on seotud Eesti kultuuri-, hariduse- või teadustegevusega, leppisid Rahastu ja Hansapank Indrek Neivelti isikus kokku Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi (edaspidi allfond) asutamises. Allfondi eraldisi otsustab Rahastu poolt kinnitatud Vabariigi Presidendi abikaasat nõustav kogu, kes on aruandekohuslane Kultuurirahastu nõukogu ees. Nõustav kogu koosneb annetajatest või nende esindajatest ja samuti tunnustatud asjatundjatest.

Vabariigi Presidendi abikaasa allfond keskendab oma tähelepanu sotsiaalsele ning heategevuslikule sektorile, andekate lastega suurperedele ja hea tahte ürituste ning patronaažiga seotud osamaksetele. Samuti kuulub tegevuse hulka Vabariigi Presidendi institutsiooni esindamine ka koos Vabariigi Presidendiga, mis on seotud mitmesuguste kohalike ning rahvusvaheliste abiprogrammide annetuste ja korjandustega.

Allfond ei kuuluta ennast toetuste eraldajana, vaid osaleb heategevuslikes aktsioonides oma tegevuse ühiskondlikust valulävest lähtudes ja enamasti nõustava kogu liikmete endi ettepanekul.

Preemia rahastamiseks teeb Hansapank sihtotstarbelise annetuse Rahastule 100 000 krooni. Annetus peab laekuma Rahastu arvele hiljemalt iga aasta 1.veebruariks.

Hansapank kohustub rahastama antud allfondi 5 aasta jooksul.

Allfond koosneks eraisikute, ettevõtete või organisatsioonide annetustest, kes võivad määratleda oma toetustele sotsiaalsfääri sihtgrupi ning võivad olla ka nimeliselt ära märgitud.


Indrek Neivelt
Hansapank

Ingrid Rüütel
Allfondi esimees

Alar Ojalo
Kultuurirahastu juhataja

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee