In English

Vabariigi President
Ava print vaates

LISAPROTOKOLL
lepingule SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Toomas Lumani vahel 06.03.2002


Toomas Lumani ja Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu vahelises koostöös asutati 2000. aastal Noore teadlase preemia ja 2002. aastal Noore kultuuri-tegelase preemia, millede rahaliseks väärtuseks on 40 000 krooni.

Tulenevalt eelnimetatud preemiate asutaja ja rahastaja Toomas Lumani soovist ja tahtest suurendada preemiate rahalist väärtust 10 000 krooni võrra, lugeda alates selle protokolli allakirjutamisest nende preemiate suuruseks 50 000 krooni.


Toomas Luman
Kultuurirahastu nõukogu liige

Alar Ojalo
Kultuurirahastu juhataja


31.10.2003

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee