In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjon

Koosolek 6. veebruaril 2004

Võtsid osa:
Jaan-Mati Punning, Tõnis Blank, Jüri Kann, Heino Luik, Rein Munter, Andres Piir, Mati Sepp, Agu Värimäe

Kutsutud:
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep, Eesti Maaparandus- ja Veeühistute Keskliidu juhatuse esimees Evald Ratassepp, Harjumaa Keskkonnateenistuse vee peaspetsialist Ilmar Kaljurand, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektor Enno Lend, Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna referent Daniel Märtmaa


Eesti veemajanduse probleemid

Komisjoni esimees Jaan-Mati Punning andis teada, et komisjoni eelmise koosoleku otsuse kohaselt tehti akadeemilisele nõukogule ettepanek võtta nõukogu järgmise koosoleku päevakorda veemajanduse teema. Ettepanek võeti vastu ning ettekanded on päevakorras 30. märtsi s.a koosolekul.

Järgnevalt olid kõne all planeeritavad ettekanded. Määrati neid ettevalmistavad ja ettekannete eest vastutavad inimesed.

Seniste ettevalmistuste käigus on tehtud ja jätkatakse koostööd Keskkonnaministeeriumiga.

Komisjoni järgmine koosolek toimub 2004. a märtsikuu esimesel nädalal. Päevakorras akadeemilise nõukogu koosolekuks kavandatavate ettekannete ettevalmistamine.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee