In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Kultuuri ja keele kaitseks

Ühiskondliku leppe kultuuriosa


Eesti kultuur seisab uute valikute ja väljakutsete tingimustes, kus integratsioon Euroopa Liitu, ülemaailmse tarbimisühiskonna ja massikultuuri ning infotehnoloogia surve oma osa nõuab. Sellises olukorras vajame kaitset rahvuslike kultuuritraditsioonide ja eestikesksete väärtushoiakute säilitamisel.

Kultuur on vaieldamatult üks riikluse tunnuseid, see on elamisviis läbi keele, hariduse ja loovuse. See on ka üks olulisemaid faktoreid avatud kodanikuühiskonna väljakujunemisel. Lõppkokkuvõttes on kultuur elukvaliteedi, eestluse püsimajäämise ja riikluse tagamise ning arengu üks nurgakividest.

1. Eesti keel on meie identiteedi kandja ning stabiilse keelekeskkonna kujundaja Eestis. Võetakse vastu eesti keele arendamise strateegia (2004-2010) ning lisatakse keele püsimise mõiste põhiseaduse preambulasse. Soodustatakse eriala- ja teaduskeele tugevnemist ning viiakse eesti keelele IT võrgustik ja arvutisüsteemid.

2. Tagatakse kultuuri rahastamine riigieelarvest kõrgemal tasemel kui EL-is keskmiselt, sest väikeriigi kultuuriline identiteet vajab rõhutatult suuremat riiklikku hoolt kui suurriikide oma. Rahvuslikel traditsioonidel põhinevad suurpeod (laulu-ja tantsupeod, folkloori-ja muusikafestivalid) ja nende ettevalmistusprotsessid saavad järjekindlalt ja piisavalt rahastatud.

3. Reastatakse riiklike programmide kaudu järeleaitamist vajavad kultuurivaldkonnad, kus
prioriteediks on tegevuse sisu ja rahvuskultuuriline tähendus ning millega tagatakse nii professionaalse kui rahvakultuuri elujõulisus. Võetakse vastu kaks kultuurivaldkonda oluliselt mõjutavat seadust - loovisikute ja rahvakultuuri korralduse seadused. Strateegiliste kultuuripoliitiliste otsuste tegemisele kaasatakse ka loomeliitude ja kolmanda sektori esindajad.

4. Riiklike investeeringute plaanide (RIP) realiseerimine toimugu regionaalhuve arvestades, mis on kooskõlas arengukavadega ja näitab kohaliku omavalitsuse valmisolekut kaasfinantseerimiseks ja ülalpidamiskulude katmiseks.

5. Riikliku programmina luuakse süsteem eesti kultuuri tutvustamiseks välismaal. Meie kultuuripärand on parim visiitkaart eesti kultuuri tutvustamisel maailmas, näidates just seda, mille poolest oleme kordumatud ja erilised

6. Luuakse paindlik ja hästitoimiv kultuurivõrgustik, mis tagab kõigi kultuuriilmingute kättesaadavuse üle riigi ja soodustab ühiskonna liikmete kultuurilist eneseteostust, võimaldab laialdast osasaamist kõrgkultuurist ning kodanikualgatuslike keskseltside tegevust


Koostasid Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu teaduse-, hariduse- ja kultuurikomisjoni poolt Ingrid Rüütel, Alar Ojalo ja Urmas Sutrop (konsult. Jaak Allikuga)

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee