In English

Vabariigi President
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu

Teine koosolek 6. septembril 2002


Tallinn, Kohtu 6
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse saal

Juhatas: Vabariigi President Arnold Rüütel

Võtsid osa:
 
Jaak AaviksooKalle Merusk
Jüri EngelbrechtJaan-Mati Punning
Ene ErgmaEduard Raska
Mati HeidmetsJüri Sepp
Ülo JaaksooMati Sepp
Ain-Elmar KaasikUrmas Sutrop
Jüri KannHagi Šein
Peep LassmannMihkel Veiderma
Akadeemilise nõukogu koosolek

Kutsutud:

Vabariigi Presidendi Kantselei ametnikud: Jüri Kaljuvee, Andra Veidemann, Alar Ojalo

Päevakord:

1. Ühiskondlikust kokkuleppest
Ettekandja professor Mati Heidmets

2. Infoturve ning sise- ja rahvusliku julgeoleku seosed tänapäeval
Ettekandja akadeemik Ülo Jaaksoo
Video (application/vnd.rn-realmedia; 38,4 M)

3. Akadeemilise nõukogu seisukohad hariduse, teaduse ja kultuuri küsimustes
Ettekandja akadeemik Jaak Aaviksoo
Video (application/vnd.rn-realmedia; 43,2 M)

4. Sõnavõtud.

5. Diskussioon.


OTSUSTATI:

1. Kiita heaks idee sõlmida ühiskondlik kokkulepe.

2. Moodustada ühiskondliku kokkuleppe peakomitee loomist ettevalmistav töörühm ja nimetada töörühma juhiks professor Mati Heidmets.

3. Järgmine akadeemilise nõukogu koosolek toimub 13. detsembril 2002 kell 13.00.

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee