In English

Vabariigi President
Ava print vaates

SA Vabariigi Presidendi kultuurirahastu

paneb välja

Noore teadlase preemia


Noore teadlase preemia, 40 000 krooni, on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu doktorikraadiga teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa teadusasutuse või ülikooli juures.

Preemiale kandideerimiseks tuleb esitada
Vabariigi Presidendi kultuurirahastule
aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn

- kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga;
- teadustöö kirjeldus;
- asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu;
- vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitus.Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise, nende juhendajad, tööandjad, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et pidada aasta jooksul vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut enda poolt uuritaval teemal. Võimalusel eelistatakse loengut Eesti kõrgkoolide Narva, Pärnu, Haapsalu või muus kolledžis väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. september 2002


Noore teadlase preemiat rahastab Toomas Luman

© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee