In English

Otsused
Ava print vaates

1067. Süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine
26.09.2006


1.Annan armu:

Indrek Laurile, sünd 1972,
karistatud Tartu Maakohtu otsusega 8.septembril 2000, vabastades ta vangistusest KarS §-s 76 sätestatud alustel tingimisi 2-aastase katseajaga ühes allutamisega KarS §-s 75 sätestatud käitumiskontrollile.

2. Jätan rahuldamata armuandmispalved järgmiste süüdimõistetute kohta:

Rein Aschin, sünd 1954
Victor Balan, sünd 1981
Taavi Buk, sünd 1980
Nikolai Hudaiberdiev, sünd 1986
Igor Iljin, sünd 1963
Arlet Jürisoo, sünd 1965
Mati King, sünd 1978
Arkadi Kolpakov, sünd 1980
Erik Kruusimägi, sünd 1979
Margo Käiro, sünd 1979
Vladislav Makarov, sünd 1987
Natalja Makova (Konakova), sünd 1979
Anatoli Malinovski, sünd 1962
Stanislav Maškin, sünd 1979
Sergei Murnik, sünd 1956
Sergei Männik, sünd 1963
Harry Mölder, sünd 1976
Inna Nevenglovskaja, sünd 1975
Aarne Pihlapuu, sünd 1975
Kirill Pletnjov, sünd 1978
Vjatšeslav Požarski, sünd 1981
Killu Remmelgas, sünd 1965
Leonid Rubanjak, sünd 1973
Maidu Saal, sünd 1976
Raul Silluta, sünd 1966
Alla Skatškova (Menuhhova), sünd 1978
Mihhail Stavrovitš, sünd 1981
Gennadi Tasa (Kopanev), sünd 1968
Eno Vaigurand, sünd 1977
Andres Ventsel, sünd 1976
Uudo Viltrup, sünd 1935
Ülo Õismaa, sünd 1937
Mati Ülper, sünd 1976

3. Otsus jõustub allakirjutamisele järgneval päeval.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 19.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa 72, 1321


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee