In English

Otsused
Ava print vaates

982. J. Kartau ja M. Odakase kohtunikuametist vabastamine
02.03.2006


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2006, 7, 42) § 99 lõike 1 punktidest 2 ja 4 ning lõikest 2 vabastan kohtunikuametist Tallinna Ringkonnakohtu esimehe Jaan Kartau seoses 68-aastaseks saamisega (23.03.2006) ja Harju Maakohtu kohtuniku Mare Odakase tervise tõttu, mis takistab kohtunikuna töötada.

Alus: Riigikohtu esimehe 22. veebruari 2006 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 23, 391


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee