In English

Otsused
Ava print vaates

944. P. Küttise ja J. Mesipuu kohtunikuametist vabastamine
05.12.2005


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2004, 56, 403) § 78 lõikest 1, § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 ning riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2005, 37, 283) § 7 lõikest 1 vabastan Tallinna Linnakohtu kohtunikuametist kohtuniku enda soovil:

Peeter Küttise 1. jaanuarist 2006 seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega;
Jüri Mesipuu 1. veebruarist 2006 seoses vanaduspensionile jäämisega.

Alus: Riigikohtu esimehe 2. novembri 2005 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2005 Lisa, 117, 1853


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee