In English

Otsused
Ava print vaates

692. K. Saarsalu nimetamine ja W. M. Laanemäe tagasikutsumine
16.09.2004


1. Nimetan Katrin Saarsalu Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Viini Büroo (UNOV) ja Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni (CTBTO Prep Com) juures.

2. Kutsun tagasi William Mart Laanemäe, Eesti Vabariigi esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Viini Büroo (UNOV) ja Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni (CTBTO Prep Com) juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 2.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 127, 1973


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee