In English

Otsused
Ava print vaates

624. K. Jürimäe ja T. Jervani kohtunikuametist vabastamine
29.04.2004


Juhindudes kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21,121; 2004, 27, 176) § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2:

1. Vabastan Küllike Jürimäe Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist 7. maist 2004 tema enda soovil seoses tema kinnitamisega Vabariigi Valitsuse poolt Euroopa esimese astme kohtu kohtunikukandidaadiks.

2. Vabastan Tiiu Jervani Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametist 1. juunist 2004 tema enda soovil seoses vanaduspensionile jäämisega.

Alus: Riigikohtu esimehe 7. ja 13. aprilli 2004 ettepanek.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 57, 967


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee