In English

Otsused
Ava print vaates

623. M. Kauri, O. Kase ja I. Pilvingu kohtunikuks nimetamine
29.04.2004


1. Nimetan Meeli Kauri esimese astme kohtunikuks.

2. Nimetan Oliver Kase ja Ivo Pilvingu teise astme kohtunikuks.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 13 ja § 150 lg 3,
kohtute seaduse § 55 lg l.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 57, 966


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee