In English

Otsused
Ava print vaates

587. Koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus
14.04.2004


Riigikogus vastu võetud 7. aprillil 2004

Avaldatud Riigi Teatajas 2004, Lisa, 27, 180


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee