In English

Otsused
Ava print vaates

561. Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organi-satsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seadus
23.03.2004


Riigikogus vastu võetud 10. märtsil 2004

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 II, 7, 23


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee