In English

Otsused
Ava print vaates

545. "Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine
03.03.2004


Jätan välja kuulutamata Riigikogus 11. veebruaril 2004 vastu võetud "Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse".

"Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse" §-ga 9 muudetakse "Euroopa Parlamendi valimise seaduse" § 61 lõiget 2, mille kohaselt erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Selline muudatus loob küll õigusliku aluse rahva tahte arvestamiseks, ei anna aga valijatele kindlust, et nende poolt eelistatud kandidaat asub ka tegelikult neid Euroopa Parlamendis esindama. Leian, et Euroopa Parlamendi valimine, mis loob võimaluse osalemiseks Euroopa tuleviku kujundamisel, on vastutusrikas väljakutse nii poliitikutele kui ka rahvale. Seetõttu arvan, et rahva esindajate Euroopa Parlamenti valimise protseduur peab olema selge, kõigile mõistetav ja kindlustama rahva tahte elluviimise.

Pean vajalikuks 11. veebruaril 2004 vastu võetud "Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadust" Riigikogus uuesti arutada ja otsustada.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 26, 426


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee