In English

Otsused
Ava print vaates

529. Rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus
28.01.2004


Riigikogus vastu võetud 21. jaanuaril 2004

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 I, 6, 32


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee