In English

Otsused
Ava print vaates

97. Riiklike autasude andmine
04.02.2002


Seoses iseseisvuspäevaga tänab Eesti Vabariik teadlasi, kultuuritegelasi, riigiametnikke, loodushoidjaid, eestluse ja järjepidevuse hoidjaid, vabadusvõitlejaid ja paljude eluvaldkondade esindajaid, kes oma tegevusega on kindlustanud Eesti omariiklust. Eesti Vabariik tänab meie toetajaid maailmas.

Eesti Vabariigi eriline tänu kuulub neile Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmetele, kes augustis 1991. a. hääletasid Eesti taasiseseisvumise poolt, toonastele valitsuse liikmetele ja kohalike omavalitsuste taastajatele.

Seoses iseseisvuspäevaga ning riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks annan Eesti Vabariigi kodanikele ja välismaalastele järgmised Eesti riiklikud autasud:


Maarjamaa Risti I klass

Władisław Bartoszewski - Poola Vabariigi endine välisminister, Eesti toetaja liitumisel NATOga
Robert C. Byrd - Ameerika Ühendriikide senaator, Vene vägede Eestist väljaviimise ja Eesti NATOga liitumise toetaja
Richard J. Durbin - Ameerika Ühendriikide senaator, NATO laienemise toetaja,
Bronisław Geremek - Poola Vabariigi endine välisminister, Eesti NATOga liitumise toetaja
Anatolis Gorbunovs - Läti Vabariigi Ülemnõukogu endine esimees
Jesse Helms - Ameerika Ühendriikide senaator, Vene vägede Eestist väljaviimise ja Eesti NATOga liitumise toetaja
Max Jakobson - diplomaat, Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisoni esimees, Soome
Vytautas Landsbergis - Leedu Vabariigi Ülemnõukogu endine esimees
Richard G. Lugar - Ameerika Ühendriikide senaator, Vene vägede Eestist väljaviimise ja Eesti NATOga liitumise toetaja
John Sidney III McCain - Ameerika Ühendriikide senaator, Eesti NATOga liitumise toetaja
Gordon H. Smith - Ameerika Ühendriikide senaator, NATO laienemise toetaja


Maarjamaa Risti II klass

Nicholas Lane - Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni liige, Ameerika Ühendriigid
Peter Reddaway - Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni liige, Ameerika Ühendriigid
Arseni Roginski - Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni liige, Venemaa
Lord Russell-Johnston - Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee endine esimees, Suurbritannia


Maarjamaa Risti III klass

François Curchod - Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni peadirektori asetäitja, Šveits
Sten Heckscher - politsei peadirektor, Rootsi


Maarjamaa Risti IV klass

Theodoor Willebrord Aris - ettevõtja, Eesti aupeakonsul, Holland
Eduardas Astramskas - eesti kultuuri vahendaja, Leedu
Boris Björn Bagger - eesti kultuuri vahendaja, Saksamaa
Rolf Karrento - Pidä Saaristo Siistinä ry peasekretär, Soome
Paavo Keisalo - massirepressioonide uurija, Soome
Jānis Lovniks - Eesti-Läti piirikomisjoni Läti delegatsiooni juht
Mieczyslaw Maciejak - Eesti-Poola Ühingu esimees
Ekkehard Pabsch - majandusteadlane, emeriitprofessor, Saksamaa
Olof Salmén - Ahvenamaa maapäeva liige, Soome
Anja Salokannel - Eesti kirjanduse vahendaja, Soome
Joseph Shekel - majandusteadlane, Eesti aukonsul Iisraelis
Saulius Sondeckis - Eesti heliloomingu tutvustaja maailmas, Leedu
Jutta Armelle Zilliacus - literaat, poliitik, Soome


Maarjamaa Risti V klass

Volker von Buxhoeven - Eesti välisesinduse toetaja ja kultuurivahendaja, Belgia
Armen Kharazian - Armeenia-Eesti Ühingu asutaja, Armeenia
Christopher John Koch - eesti kultuuri vahendaja Austraalias
Kārlis Krūse - Eesti-Läti piirikomisjoni liige, Läti
Kari Kalevi Laurla - Eesti-Soome heraldikakoostöö arendaja, Soome
Visvaldis Mežgailis - Eesti-Läti piirikomisjoni liige, Läti
Gyula Paczolay - eesti kultuuri vahendaja, Ungari
Rauno Ruuhijärvi ökoloog, emeriitprofessor
Arnulf von Ulmann - Tallinna Toomkiriku restaureerimistööde toetaja, Saksamaa
Maia Väkram - eesti kultuuri vahendaja, Soome


Riigivapi III klass

Vaino Väljas - ühiskonnategelane, EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja

Riigivapi IV klass

Gennadi Golubkov - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Andres Ellamaa - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Jaak Jõerüüt - kirjanik ja diplomaat, EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Villu Jürjo - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Tõnis Kaasik - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Lembit Kaljuvee - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Lääne-Viru endine maavanem
Heino Kostabi - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Arvo Kuddo - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Edgar-Voldemar Kõrver - Eesti Vabariigi diplomaat Suurbritannias 1938-1940
Olev Laanjärv - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Ants Laos - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Jaak Leimann - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Margus Leivo - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Põlva endine maavanem
Vello Lind - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Andres Lipstok - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Lääne endine maavanem
Erich Roland Lipstok - Eesti Vabariigi diplomaat Leedus 1936-1940
Rein Loik - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Rein Miller - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Tarmo Mänd - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Hiiu endine maavanem
Robert Närska - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Tartu endine maavanem
Heldur Peterson - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Enn Põldroos - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Villu Reiljan - Riigikogu liige, loodushoidja
Andrus Ristkok - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Aleksander Sikkal - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Tamara Skolimowska - välisteenistuse ametnik Eesti Soome ja Saksamaa saatkondades 1931- 1940
Toomas Sõmera - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Lehte Sööt (Hainsalu) - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Rein Tamme - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Ants Tammleht - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Saare endine maavanem
Raivo Vare - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal
Ants Veetõusme - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Toomas Vilosius - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja, Lääne Maavolikogu esimees
Harry Õunapuu - Eesti valitsuse liige taasiseseisvumise ajal


Riigivapi V klass

Ülle Aaskivi - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Mati Ahven - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Andres Ammas - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Uno Anton - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Lembit Arro - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Hillar Eller - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Kaljo Ellik - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Arvo Junti - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Ants Järvesaar - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Hillar Kalda - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Teet Kallas - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Peet Kask - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Johannes Kass - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Kalju Koha - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Valeri Kois - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Mai Kolossova - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Jüri Kork - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Toomas Kork - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Ahti Kõo - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Jüri Liim - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Jaan Lippmaa - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Alar Maarend - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Tiit Made - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Mart Madissoon - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Tõnis Mets - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Aavo Mölder - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Eldur Parder - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Andrei Prii - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Priidu Priks - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Jüri Põld - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Koit Raud - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Jüri Reinson - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Tõnu Saarman - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Hanno Schotter - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Aldo Tamm - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Enn Tupp - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Ain Tähiste - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Uno Ugandi - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja
Helgi Viirelaid - EV Ülemnõukogus taasiseseisvumise poolt hääletaja


Valgetähe II klass

Hindrek Peeter Meri - endine riigikontrolör


Valgetähe III klass

Helene Kuma - kunstiajaloolane, keraamik, EKA emeriitprofessor
Jaan Rääts - helilooja, EMA professor
Peeter Saari - füüsik, TÜ professor, akadeemik
Boris Tamm - küberneetik, TTÜ endine rektor, akadeemik
Raimund-Johannes Ubar - arvutiteadlane, TTÜ professor, akadeemik


Valgetähe IV klass

Ilma Adamson - koreograaf, tantsupedagoog
Arvo-Jürgen Alas - tõlkija, suursaadik
Jaak Allik - teatrijuht, publitsist
Jüri Allikalt - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja
Priit Aruvald - eestluse hoidja Kanadas
Vladimir Beekman - kirjanik, tõlkija
Enn Eesmaa - ajakirjanik
Andres Ehin - luuletaja, tõlkija
Anne Erm - muusikatutvustaja ja ajakirjanik
Eenok Haamer - kirikuõpetaja, Tartu Teoloogia Akadeemia rektor
Toomas Hiio - massirepressioonide uurija
Jüri Ilvest - riigikohtunik
Ea Jansen - ajaloolane
Dimitri Kaljo - geoloog, akadeemik
Aivar Kaldjärv - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja
Mart Kalm - kunstiajaloolane
Taivo Kastepõld - looduskaitsja
Maria Klenskaja - näitleja
Margus Kolga - riigiametnik
Elle Kull - näitleja
Tuve Kärner - tuletõrjeajaloo uurija
Agu Kööp - riigiametnik
Mati Laur - ajaloolane
Ants Liiver - riigiametnik
Heino Luik - looduskaitsja
Sulev Lääne - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja
Juhan Maiste - kunstiajaloolane
Teo-Endel Maiste - laulja, EMA õppejõud
Helle Martinson - keemik, teaduse edendaja
Viktor Meister - agronoom, loodushoidja
Toomas Mendelson - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja
Toomas Merilo - eestluse hoidja Kanadas
Ene Mihkelson - kirjanik
Karl Muru - kirjandusteadlane, TÜ emeriitprofessor
Sulev Mäeltsemees - kohalike omavalitsuste taastamise korraldaja
Arvo Ots - tehnikateadlane, akadeemik
Peeter Palu - ettevõtja
Viktor Palm - keemik, akadeemik
Toomas Peek - muinsuskaitse toetaja
Johannes Piiper - füsioloog, Teaduste Akadeemia välisliige
Mart Port - arhitekt, EKA professor
Jaan Pöör - omavalitsustegelane, Riigikogu liige
Rein Randveer - muinsuskaitsja
Hele-Kai Remmel - riigikohtunik
Endel Risthein - elektrotehnikateadlane, TTÜ emeriitprofessor
Kalju Roosvee - põllumajandusajaloo uurija
Linda Rummo - näitleja
Ants Sööt - koorijuht, EMA emeriitprofessor
Hagi Šein - ajakirjanik, õppejõud
Bohdan Zaluha - esmaspäevamiitingute korraldaja Stockholmis
Rein Talvik - riigiametnik
Aksel Tamm - kirjanduskriitik
Tiit Tammsaar - Riigikogu liige, Kaitseliidu tegevuse korraldaja
Endel Eduard Taniloo - kujur, õppejõud
Kuno Thomasson - ökoloog, loodushoidja, Rootsi
Mai Treial - omavalitsustegelane, Riigikogu liige
Tarmo-Jaan Tõeleid - Eesti Posti arendaja
Ivar Karl Ugi - keemik, TA välisliige
Aime Unt - teatrikunstnik, EKA emeriitprofessor
Aili Vint - maalikunstnik, graafik, EKA õppejõud
Arvo Volmer - dirigent


Valgetähe V klass

Alar Ainumäe - agronoom, loodushoidja
Sirje Aitsen - kohtunik
Jaan Anvelt - riigiametnik
Olgred Aule - eestluse hoidja Saksamaal
Maimu Berg - kirjanik, kriitik
August Eelmäe - kirjandusloolane
Toomas Ehrpais - metsaülem
Margi Ein - omavalitsustegelane
Aili Eistrat - eestluse hoidja Suurbritannias
Karin Hallas - Murula - arhitektuuriloolane
Konrad Aleksander Heilmann - Eesti-Saksa suhete arendaja
Veera Hirsik - rahvakunsti edendaja
Lehte Jõemaa - kodukaunistaja
Helmer Jõgi - õpetaja, hariduselu edendaja
Rein Karemäe - ajakirjanik
Mare Kask - muinsuskaitsja
Katrin Kumpan - rahvakunsti edendaja
Rein Kuusmik - ettevõtja
Karl Laantee - ajakirjanik
Lia Laats - näitleja
Asta Lepik - eestluse hoidja Rootsis
Madis Linnamägi - hariduselu edendaja
Anna Linnupuu - rahvakunsti edendaja
Jüri Liventaal - jurist, riigiametnik
Tiina Lokk - filmikunsti tutvustaja
Eha Lättemäe - kirjanik
Endel Mallene - kirjandusteadlane, tõlkija
Villu Mikita - hariduselu edendaja, Tartu Lennukolledži rektor
Aleksander Milits - ajakirjanik, tõlkija
Heino Mägi - õpetaja, hariduselu edendaja
Maire Männik - eestluse hoidja Prantsusmaal
Maie Nirk - jurist, riigiametnik
Tiit Noorkõiv - riigiametnik
Ahto Nurk - koorijuht
Mati Nurs - ettevõtja
Enn Nõu - kirjanik
Mare Oja - ajaloolane
Kalle Onno - eestluse hoidja Rootsis
Stella Pahapill - eestluse hoidja Kanadas
Arvo Paiste - õpetaja, hariduselu edendaja
David Papp - ajaloouurija, Eesti õigeusu järjepidevuse hoidja
Juhan Pihlap - majandusteadlane
Helge Porila - riigiametnik
Aleksander Prikk - õpetaja
Terje Põder - riigiametnik
Neeme Rand - õpetaja, kutsehariduse edendaja
Valve Raudnask - ajakirjanik
Ilme Ree - õpetaja, hariduselu edendaja
Milvi Rehkli - jurist, riigiametnik
Rein Ruutsoo - poliitikateadlane, TÜ professor
Tiiu Saarist - ajalooline
Hulda Sauks - jurist, riigiametnik
Erki Silvet - jurist, riigiametnik
Peeter Sookruus - ajakirjanik, riigiametnik
Mati Strauss - muinsuskaitsja
Veiko Tali - ökonomist, riigiametnik
Tanel Tammet - küberneetik
Ivar Tedrema - omavalitsustegelane
Jaan Tepandi - majandusteadlane
Tõnu Tepandi - näitleja, õppejõud
Eduard Toman - näitleja, lavastaja
Jüri Täht - ajakirjanik
Mart Ummelas - ajakirjanik
Jüri Uppin - muinsuskaitse toetaja
Enn Urmann - riigiametnik
Sulev Valner - ajakirjanik


Valgetähe medal

Aili Aarelaid-Tart - kultuuriloolane, TPÜ õppejõud
Vello-Taivo Denks - looduskaitsja
Alma Ilison - õpetaja, ajaloouurija
Kulla Jentson - bibliograaf
Guido Kapp - riigiametnik
Karl Kello - ajakirjanik, kultuuripärandi kaitsja
Anti Kidron - psühholoog, õppejõud
Ingrid Kuusk - muinsuskaitsja
Mati Köhler - J. Köleri muuseumi rajaja
Raimond Lunev - ettevõtja
Juhan Maidlo - ajakirjanik
Hans Makus - õpetaja, hariduselu edendaja
Ene Mäsak - etnograaf, ajaloolane
Kaja Noodla - bibliograaf
Heino Paendi - maaparandaja, loodushoidja
Toivo Pedak - Eesti Piimandusmuuseumi rajaja
Ilme Pipar - õpetaja
Helgi Pukk - õpetaja
Jaan Remmel - looduskaitsja
Lianne Saage-Vahur - õpetaja
Elle Tarik - bibliograaf
Toivo Teng - talupidaja, kohaliku elu edendaja
Mart Timmi - talupidaja, kohaliku elu edendaja
Jaanus Torrim - organist, helilooja
Linda Tõnnov - õpetaja
Martin Tõrra - talupidaja, loodushoidja
Maido Urbas - looduskaitsja
Olev Vallimäe - õpetaja, loodushoidja
Helvi Vilippus - õpetaja


Eesti Punase Risti II klass

Raido Paasma - Pärnu Haigla anestesioloog
Einar Soone - piiskop, kirikuelu edendaja


Eesti Punase Risti III klass

Natan Elštein - gastroenteroloog, emeriitprofessor
Wolfgang Konertz - südamekirurg, Saksamaa
Ago Kõrgvee - Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor, kiirabiteenuse arendaja Eestis
Külvar Mand - Pärnu Haigla teenistuse juhataja
Tiiu Sinikas - Pärnu Haigla vanemõde
Mihkel Zilmer - meditsiinibiokeemik, TÜ professor
Andrus Veerpalu - suusataja, maailmameister


Eesti Punase Risti IV klass

Viljar Ansko - arst, massirepressioonide uurija
Viktor Brin - Viljandi Maahaigla neuroloog, arstide koolitaja
Jaakko Matti Heikkilä - Eesti sõjapõgenike abistaja, Soome
Ada Hurt - vereandja
Boris Joffe - erusportlane, treener
Nadežda Jürgenson - vereandja
Heino Krevald - erusportlane, treener
Sirje Leetmaa - riigiametnik
Peeter Mardna - radioloog, tervishoiu edendaja
Rita Niinemäe - vereandja
Kristi-Maija Paananen - humanitaarabi vahendaja, Soome
Endel Palmiste - massirepressioonide uurija
Uno Piirsalu - kirurg
Toomas Jeremias Põld - kirikuõpetaja, humanitaarabi vahendaja, Saksamaa
Kalev Raave - kirikuõpetaja, kultuurielu edendaja
Ants Reinart - vereandja
Olev Rosar - päästeteenistuja
Hans Sissas - massirepressioonide uurija
Nikolai Suursööt - Eesti õigeusu järjepidevuse hoidja
Hilme Tamman - vereandja
Andres Taul - kirikuõpetaja, eestluse hoidja Kanadas
Karl Täht - vereandja
Maret-Mai Višnjova - erusportlane, treener
Ulrike de Vries - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa


Eesti Punase Risti V klass

Vladimir Ahermaa - vereandja
Aleksandr Gagarin - piirivalve helikopteri kapten, päästeoperatsioonide läbiviija, nooremleitnant
Mirjam Kaber - massirepressioonide uurija
August Kondoja - massirepressioonide uurija
Enn Kurvits - Tõrva tervisekeskuse günekoloog
Leida Laan - vereandja
Udo Lamp - massirepressioonide uurija
Heino Lätt - massirepressioonide uurija
Toivo Mäelt - vereandja
Andres Müürsepp - Järvamaa haigla arst, tervishoiu edendaja
Artur Niinemägi - Põlva haigla terapeut-endokrinoloog
Õilme Nurk - massirepressioonide uurija
Tiia Nurmis - massirepressioonide uurija
Liia Peterson - arst, loodushoidja
Lev Rattšek - vereandja
Endel Ritsu - massirepressioonide uurija vabadusvõitleja, õpilane
Mare Saks - massirepressioonide uurija
Ants Salum - massirepressioonide uurija
Voldemar Savva - vereandja
Helene von Schilling - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa
Arnold Sula - massirepressioonide uurija, vabadusvõitleja, õpilane
Uno Säästla - massirepressioonide uurija
Kalle Tammsaar - vereandja
Aare Uind - Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerija ja kannatanute eestseisja
Jaanus Vessart - päästeametnik
Juta Vessik - massirepressioonide uurija


Eesti Punase Risti medal

Ida Gertz - Geislingeni eestlaste mälestusmärgi hooldaja, Saksamaa
Heiki Jundas - politsei nooreminspektor, elupäästja
Karl Karlson - kirikuõpetaja
Jaan Nuga - elupäästja, kirikuõpetaja
Rudolf Tamm - spordielu edendaja


Kotkaristi I klass

Johan Edvin Birger Gustav Hägglund - Soome kaitseväe ülem 1994-2001, Eesti-Soome kaitsealase koostöö korraldaja, kindral


Kotkaristi II klass

Hannu Ahonen - Soome piirivalve ülem, kindralleitnant


Kotkaristi III klass

Steen Harboe Hartov - Taani kaitseatašee Eestis 1997-2001, kolonelleitnant
Henry Albert Kievenaar - Ameerika Ühendriikide kindralmajor, Eesti NATO-ga liitumise ettevalmistaja
Nils Stefan Kristiansson - Rootsi kaitseatašee Eestis 1997-2001, kolonel


Kotkaristi IV klass

Eerik Heine - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Georg Iltal - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja.
Kalju-Johannes Jakobsoo - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Lembit A. Jõemägi - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Eduard Kuuskor - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Igor Liiv - päästeametnik, major
Helmut-Aleksander Mikk - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Lars Myraune - Norra brigaadikindral, Eesti kaitsejõudude arendaja ja Eesti NATO-ga liitumise ettevalmistaja
Evald Paeveer - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Marks Pertens - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Harri Põlluvee - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Valdek Raiend - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Humbert Rondik - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Oskar Roosi - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
John Alexander Suprin - Ameerika Ühendriikide ja Eesti kaitsekoostöö edendaja, kolonelleitnant


Kotkaristi V klass

Kaljo Alaküla - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Dmitri Antonov - kaitsepolitsei vanemassistent
Heino Argus - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Lembit Hinno - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Peeter Hoppe - Kaitsejõudude Peastaabi osakonnaülem, major
Eldor Jaanisoo - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Harry Kadaja - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Uno Kangur - piiriametnik
Valeri Kiviselg - Ida-Viru Piirivalvepiirkonna osakonnaülem, kapten
Kajari Klettenberg - Maaväe Staabi osakonnaülem, major
Jaan Kulli - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Jaan Kuningas - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Aleksander Liiv - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Raivo Lumiste - Kuperjanovi ÜJP ülem, major
Heino Mauer - Piirivalveameti osakonnaülem, major,
Harald Mäepalu - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Vadim Palm - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Harri Pool - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Jan Pulk - kaitsepolitsei vanemassistent
Ülo Rannamäe - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Edgar Reimann - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Mart Savioja - Piirivalveameti osakonnaülem, major
Aleksander Žegulov - Keskkriminaalpolitsei Ida Regionaalkeskuse komissar
Heino Tammemäe - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Ülo Tõrs - Kaitseliidu Peastaabi osakonnaülem, kapten
Sven Ugaste - Kaitsepolitsei politseidirektor
Ervin Variksoo - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Kalju Välimäe - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja


Kotkaristi kuldrist

Rein Horn - Piirivalvekooli allohvitser, vanemveebel
Vaino Kallas - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Udo-Erich Kemm - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja
Aado Mets - Kaitseliidu Peastaabi instruktor-allohvitser, vanemveebel
Andres Olema - lennubaasi eskadrilliülem, nooremleitnant
Jüri Pärl - vabadusvõitleja, õpilane
Līdija Roze - vabadusvõitleja
Tiit Toobal - vabadusvõitleja, õpilane


Kotkaristi hõberist

Knut Hanga - Tallinna Üksikpäästekompanii demineerimisgrupi vanem, vanemveebel
Aimar Kuldvere - Viru Üksik-Jalaväepataljoni väljaõppeallohvitser, vanemveebel
Jaan Kurg - vabadusvõitleja, õpilane
Argo Näkk - Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskuse kompaniiülem, leitnant


Kotkaristi raudrist

Vahur Hanko - Üksik-Sidepataljoni sidekooli veebel


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
teenetemärkide seaduse § 9.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 24, 345


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee