In English

Otsused
Ava print vaates

95. Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli, millega kehtestatakse kala ja teatavate kalandustoodetega kauplemise kord, ratifitseerimise seadus
31.01.2002


Riigikogus vastu võetud 30. jaanuaril 2002

Avaldatud Riigi Teatajas 2002 II, 6, 17


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee