In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President IGIP-i 35. rahvusvahelisel sümpoosionil 18. septembril 2006 TTÜ-s
18.09.2006


Austatud IGIP-i president, Tallinna Tehnikaülikooli rektor,
insenerid ja õppejõud,
sümpoosionil osalejad!

Mul on hea meel tervitada Eestis mitme rahvusvahelise insenerihariduse ühingu presidente ja liikmeid. Teie püüdlused tehnikaõpetajate ettevalmistamisel ja insenerimaine hoidmisel väärivad tunnustust kui tulevikku suunatud tegevus.

Ajakohane inseneriharidus on parema elukeskkonna loomise üks võtmeid. Üha enam globaliseeruvas maailmas toetub areng teaduse, tehnika ja tehnoloogia saavutustele ning nende praktikasse rakendamise kiirusele. Viimane sõltub aga suuresti insenerihariduse kättesaadavusest.

Eestis on majandusareng viimastel aastatel olnud väga kiire. Tempokalt on kasvanud ka kõrgkooli lõpetajate arv, kuid nende hulgas on inseneride osakaal paraku madalavõitu. Meie arengukiirust ja -vajadusi arvestades suureneb loodetavasti peatselt riiklik koolitustellimus inseneri-erialadele ja tehnikaõpetajate koolitamiseks.

Ühelt poolt on inseneriõpe seega lahutamatu nii majanduslikust innovatsioonist kui uuendusmeelsusest laiemalt. Ühtlasi moodustab see ka osa vundamendist, millele toetub jätkusuutlik areng. Seda oleme Eestis aina rohkem teadvustama hakanud. Kuid oma suurte ühiskondlike muutuste ajajärgul oleme ehk liiga vähe väärtustanud teist poolt – tehnikapärandit kui kultuuri osa.

Samuti ootab alles praktikasse juurdumist arusaam, et järjest uuenev tehnoloogia nõuab pidevat õpet ja täiendõpet. Mõlemal puhul tõuseb suurt kasu samasuunaliste jõupingutuste ühendamisest rahvusvahelisel tasemel.

Tallinna Tehnikaülikoolil on siin olemas arvestatav kogemustepagas ja samuti maine. Sellest annab tunnistust ka tänase sümpoosioni võõrustamine. Ülikooli juures tegutsevale Eesti Inseneripedagoogika Keskusele on kahtlemata suureks väljakutseks ja tunnustuseks niisuguse mõõtmega rahvusvaheline üritus, milles on esindatud 37 riiki.

Lugupeetud sümpoosionist osavõtjad!

Tunnustan teie tegevuse alusmõtet, mille kohaselt on inseneriharidus globaalse arengu prioriteet. Soovin teile palju jõudu oma ideede teostamisel ning nendele toetuse võitmisel. Tulemuslikku arutelu sümpoosionil!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee