In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President kooliaasta alguse puhul 1. septembril 2006 Eesti Televisioonis ja Eesti Raadios
01.09.2006


Head õpilased ja emad-isad,
austatud õpetajad!

Tervitan teid kooliaasta alguse puhul! Kindlasti tuleb see aasta töörohke. Teadmiste kogumisel ei tohiks ju ühtki võimalust lasta kaotsi minna. Loodan, et tulete hästi toime, sest saite pika kauni suve jooksul nii oma keha kui vaimu hästi ette valmistada.

Kindlasti pakkus aga suvine koolivaheaeg mitte ainult kosutavat puhkust. Paljud teie hulgast kogusid energiat töötades ja treenides. Õige mitmed noored võrdlesid end eakaaslastega aineolümpiaadidel või spordivõistlustel. Ja nad tegid seda üliedukalt.

Toon mõned näited. Austraalias võistles neli eestlast 23 riigi parimate noorte geograafiatundjatega. Kõik neli võitsid ka medali, millest kaks olid kuldsed. Ainult mõni päev hiljem tuli Eestisse kolm medalit rahvusvaheliselt keemiaolümpiaadilt.

Peaaegu sama hästi läks juulikuus bioloogia ja matemaatika aineolümpiaadil. Alles hiljuti saabusid meie noored informaatikud hõbe- ja pronksmedaliga Mehhikost.

Rohkem avalikkuse tähelepanu sai osaks kolmele kangele kergejõustiklasele, kes tulid omaealiste noorte seas maailmameistriks. Ent suurepäraste võitude ja esinemisega rõõmustasid mitmed teisedki.

Need saavutused olid tähtsad mitmes mõttes ja väga paljudele. Ennekõike olid need võitjatele enestele tasuks seniste pingutuste eest ning innustajaks uute eesmärkide saavutamisel.

Kindlasti rõõmustasid need võidud ka koduseid, õpetajaid-treenereid ja koolikaaslasi. Aga samuti oli sadu pöidlahoidjaid terves Eestis, kes said juurde eneseusku ja indu püstitamaks oma sihte.

Küllap tundsid võidukad noored koos rõõmuga ka kohustust – õigustada edaspidigi oma toetajate tähelepanu, aga samas jääda väärikaks ka võidusäras.

Igal põlvkonnal on oma iidolid ja ideaalid. Eeskujude leidmiseks ei tarvitse minna kaugele või kõrgele. Neid tasub otsida ka omaenda eakaaslaste ning lähedaste hulgast.

Tahangi täna kutsuda teid, armsad noored, leidma endale huvitavaid harrastusi ja suuri eeskujusid. Tõtake kasutama oma noorust, et avastada maailma tema rikkuses ja panna iseennast proovile. Vaadake seejuures ringi siinsamas, oma lähikonnas. Kindlasti näete seal inimesi, kellelt teil on palju õppida.

Head emad ja isad,
teie saate väga palju teha parema Eesti heaks. Võib tunduda uskumatu, et just lastega koos veedetud ajast sõltub paljuski see, millised inimesed neist kasvavad. Just teie olete oma laste esmased eeskujud, ja seda igal ajahetkel. Seepärast soovin, et saaksite rohkem üheskoos tegutseda ja maailma üle arutleda.

Austatud õpetajad!
Mõistan, et koos vanematega lasub teie õlul väga suur vastutus noorte inimeste käekäigu pärast. See sunnib ka iseend pidevalt arendama ja kontrollima. Tasu selle eest ei ole mõõdetav rahas, ehkki ka teie palga suurus peaks kajastama töö vastutusrikkust ja väärtust ühiskonna jaoks. Jätkugu teil ikka armastust oma õpilaste vastu!

Armas koolipere!
Võime algavale kooliaastale heade mõtete ja lootustega vastu minna. Soovin, et
see aasta tuleks rikas uute teadmiste, suurepäraste saavutuste, huvitavate kohtumiste ja sõbraliku suhtlemise poolest. Head kooliaastat!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee