In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President August Rei ümbermatmistseremoonial 27. augustil 2006 Tallinna Metsakalmistu kabelis
27.08.2006


Vabariigi President endise riigivanema ja Vabariigi Valitsuse eksiilis peaministri presidendi ülesannetes August Rei ümbermatmistseremoonial 27. augustil 2006 Tallinna Metsakalmistu kabelis

Lugupeetav Hilja Rei!
Austatud koosolijad!

August Rei kuulus oma sünniaasta poolest ühte põlvkonda nooreestlastega. Tema eakaaslane, kirjanik Friedebert Tuglas tunnistas oma elutee lõpul, et rada on olnud rahutu. Sedasama oleks võinud öelda ka August Rei. Kuid ta poleks osanud arvata, millal toob rahutu rada ta tagasi sünnimaale või kas see juhtub oma vabas riigis.

August Rei sai eksiilvalitsuse juhiks ja Eesti riigipea funktsiooni kandjaks ajal, mil Teine maailmasõda veel kestis, kuid Eesti oli uuesti okupeeritud. Ta ei näinud Eesti iseseisvuse taastamist. Oma tegevuses oli ta aga veendunud, et Eesti riik tuleb taas.

Nüüd võime tunda heameelt oma vabaduse üle, nagu ka selle üle, et uue iseseisvuse eakaaslased hakkavad saama täiskasvanuks. Selle kõige taga on ka August Rei töö – kohalikus omavalitsuses ja rahvusvahelises suhtlemises, parlamendis ja vabariigi valitsuses.

Hiljem tuli tal ühendada pagulusse paisatud eestlased, saamata neile lubada midagi peale lootuse. August Rei tegi väsimatut tööd eestlaskonna organisatsiooniliseks liitmiseks. Ta juhtis muuhulgas Eesti Rahvusnõukogu, mille ajalooliseks teeneks on rahvusvahelise avalikkuse pidev informeerimine Eesti ja teiste Ida-Euroopa riikide tõelistest huvidest ning siin toimuvast.

Tahan eriti esile tõsta August Rei tööd Eesti kaitseväe organiseerimisel ja Asutava Kogu esimehena. Rääkides oma kõnes 1919. aasta 23. aprillil Asutava Kogu ja noore Eesti Vabariigi ees seisvast tööst, ütles Rei: ”Need hiiglasuured ülesanded on teostatavad ainult siis, kui kõik meie rahvas, kõik rahva elavad ja organiseeritud jõud endid sellele suurele loovale ümberehitamise tööle annavad.”

Asutav Kogu võttis vastu maaseaduse, pani aluse haldusreformile, ratifitseeris rahulepingu Venemaaga ja kinnitas Eesti esimese põhiseaduse. Nii laoti Eesti Vabariigile alusmüür ja see oli ka August Rei töö.

Täna on meil võimalus tänada August Reid. Me teeme seda.
Rahu teie põrmule kodumaa mullas, August ja Terese Rei!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee