In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President parimate kõrgkoolilõpetajate vastuvõtul 21. juunil 2006 Kadriorus
21.06.2006


Head noored haritlased!
Austatud minister ja rektorid!

Edukuse üks paradokse seisneb selles, et neist vahendeist, mis on viinud tippu, ei piisa enamasti seal püsimiseks. Teie olete jõudnud – ja seejuures suurepäraste tulemustega – sellisele tasemele, kus on olemas kõik eeldused eduks nii järgnevas karjääris kui kogu elus. Ent nende eelduste kasutamiseks tuleb aina uusi vahendeid proovida.

Teil on käes võimaluste tipphetk. Et ühel tulevasel päeval võiks nautida ka saavutuste tipphetki, on vaja jätkata visa tööd aina uute teadmiste hankimisel ja nende täiendamisel praktiliste kogemustega. Nüüdismaailm vajab väga täpselt püstitatud eesmärke, sest hea haridus ei ole omaette siht ega ka üksnes võimalus. Teadmised on vältimatu eeltingimus, et mõista kiiresti muutuvat elukeskkonda ja toimida seda säästvalt.

Keskkond kõige laiemas tähenduses on tänase ja küllap veelgi enam homse päeva märksõna. Suuresti teie põlvkonna tarkusest hakkab sõltuma meie planeedi asukate hea käekäik tulevikus. Kindlasti ei ole see võimalik enam vanade vahendite ja eluviisiga. Vaja on radikaalselt uusi lahendusi, mille leidmisel ja teostamisel kutsun teid aktiivselt osalema.

Et ühiskonna areng kulgeks soovitud suunas, peab sel olema konsensuslik eesmärk. Meil Eestis oli selleks mõnda aega oma koha taastamine Euroopas. Nüüd väidetakse, nagu oleksid meie suured eesmärgid liikmestaatuse läbi Põhja-Atlandi ja Euroopa Liidu koostöö-organisatsioonis saavutatud.

Niisugust käsitlust on raske mõista, sest nimetatud ühendused on siiski vaid abinõuks ühiskonna edenemise ja inimeste eluliste huvide tagamisel. Tänase Eesti ees seisab äärmiselt oluline väljakutse jääda püsima kultuurrahvana, kelle keeles tehakse teadust ning kirjastatakse raamatuid ja ajalehti. Selle eelduseks on nii rahvastikutaaste protsesside kulg kui ka teadlik tegevus alusväärtuste hoidmisel.

Otto von Habsburg on meenutanud, kuidas Stalin väitis Ameerika Ühendriikide suursaadikule Moskvas, et temal on olemas rahvaste hävitamiseks teaduslik plaan. Selleks tulevat hävitada ainult viis protsenti perekondadest ning rahvas ei toibuks sellest enam kunagi. Just seda püüti ka Balti riikides teha, ent me suutsime just oma rahvuslike väärtuste ja elujõu varal püsima jääda.

Nüüd peame endale tunnistama, et eesti rahva tulevik on lähikümnendite kriitiline küsimus. Selle lahendamiseks ei ole ühtki lihtsat ja kiiret teed. Kõik algab ühiskonna sotsiaalsest turvalisusest, mida saab ja tuleb meie riigil samm-sammult suurendada. Samas iga noor inimene, kes hetke-eesmärkide ajel jätab perekonna loomata või hülgab pere ja kodumaa, kahandab seda aastatega kogunevat turvalisusvaru.

Head noored, räägin tänasel rõõmsal sündmusel nii tõsist juttu seepärast, et olen kindel – teiega võib Eesti siduda oma lootused. Peaasi, et teil endal selleks tahet ja sädet oleks. Soovin, et teil jätkuks mõlemat ning et kasutaksite kogutud tarkust iseenda ja oma rahva õnneks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee