In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide esimeeste konverentsil 31. mail 2006 Kadriorus
31.05.2006


Austatud konverentsist osavõtjad,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad,

mul on väga hea meel tervitada teid kõiki siin Kadrioru lossis. Nii arvukat kõrgetasemelist parlamentaarset esindust pole Eesti varem võõrustanud. Usun, et kaks konverentsipäeva Tallinnas on möödunud asjalikus ja konstruktiivses arutelus. Oleme taas saanud kinnitust, kuivõrd tarvilik on koostöö ja partnerlus nii täna kui ka homme.

57 aastat on Euroopa Nõukogu töötanud vabaduse ja demokraatia, inimõiguste tunnustamise ja õigusriigi põhimõtetele rajaneva Euroopa nimel. Praegune Euroopa ja maailm tervikuna esitab meile järjest keerukamaid ja mitmetahulisemaid väljakutseid. Ühiste väärtuste ruum on omandanud uued ja laiemad mõõtmed. Mis ei ole aga muutunud, on jätkuva koostöö vajadus. Me kõik vajame stabiilsust ja turvatunnet ning ma olen veendunud, et üheskoos tegutsedes me selle ka kindlustame.

Eelmise aasta maikuus oli mul suurepärane võimalus viibida Varssavis Euroopa Nõukogu kolmandal tippkohtumisel, mis oma eesmärgilt oli tulevasele tööpõllule suunatud. Rõhutasin toona, kuivõrd oluline on jätkata jõupingutusi euroopalike väärtuste kaitsmisel. Pea kõiki Euroopa riike hõlmaval Euroopa Nõukogul on siinkohal täita suur ja vastutusrikas roll. Pean silmas ühelt poolt vajadust tõhustada Euroopa Nõukogu liikmesriikide parlamentaarset lävimist, teiselt poolt aga hoopis laiemat koostööd nii Euroopa Liidu kui ka OSCE-ga.

21. sajandi algul, mil meie kontinendil leiavad aset võimsad integratsiooniprotsessid, on järjest olulisemaks küsimuseks kujunemas erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö. Neil ühendustel on palju kasulikke ühisosasid ja meie ülesandeks on vältida antagonismi ja sõeluda välja need väärtused, millest sünnib tulu kõigile eurooplastele.

Euroopa Nõukogu pikaajaline kogemus stabiilsuse tugevdamisel Euroopas peaks kaasajal üha enam väljenduma keskendumisel oma põhieesmärkide elluviimisele. Seda eriti tänasel päeval, mil majanduslik Euroopa toimib Euroopa Liidu näol ning seoses olukorraga Euroopa Liidu põhiseadusliku leppe ümber vajame poliitilise Euroopa kujunemiseks veel aega. Kodaniku- ja inimõigused on aga üha rohkem ja rohkem tähelepanu keskmesse tõusmas ning Euroopa Nõukogul lasub järjest kasvav vastutus nende kaitsel.

Tunnistame, et enam kui eales varem sõltuvad kõik tulemusele häälestatud sammud koostööst võimalikult laia ringi osapoolte vahel. Oleme oma püüdlustes edukad, kui sellest printsiibist kinni peame. Maailm integreerub kõikjal ja meie koos temaga. Me teame, et see kohustab meid laiemaks teineteisemõistmiseks, samuti toob kaasa nii hüvesid kui vastutust. Olles koos sellel ühisel teel, soovin ma jaksu ja jõudu Venemaale, kes kannab esimesi nädalaid rasket, ent tänuväärset Euroopa Nõukogu eesistuja koormat.

Soovin kogu südamest tänada konverentsi korraldajaid, kõiki, kes andsid oma panuse konverentsi edukusse.

Uute meeldivate kohtumisteni!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee