In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Tšehhi Vabariigi presidendi T.E. härra Václav Klausi ja proua Livia Klausova auks 23. mail 2006 Kadrioru lossis
23.05.2006


Austatud härra president,
austatud proua Livia Klausova,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Mul on väga hea meel tervitada Teid Eestis, härra president! Kontaktid meie riikide vahel on sisukad ning ka rahvusvahelisel areenil on Eesti ja Tšehhi paljudes küsimustes samadel positsioonidel. Senine koostöökogemus annab hea aluse ühiselt meie huvide eest seismiseks järjest uuenevas Euroopa Liidus ja NATO-s.

See üksmeel on vajalik. On ju maailm tervik, millest ükski rahvas end täielikult eraldada ei saa. Eesti ajalugu, nagu ka Tšehhi ajalugu, on osa kogu maailma ajaloost. Ükski riik pole tugev vaid üksi, seevastu üheskoos suudame tihtipeale palju enam. Oskuslikult oma häält kuuldavaks tehes saame oma huve kaitsta ja oma sõltumatuse eest seista. Selle nimel on meie mõlema riigi rahvad elanud ja töötanud.

Eesti ja Tšehhi kuuluvad nende Ida-Euroopa riikide hulka, kelle jaoks mõjusfäärid on eriti valus teema. Teise maailmasõja lõpp tähendas Eestile võõraste vägede jätkuvat kohalolekut ja võõrast ideoloogiat. 20. sajandi teine pool, mil Euroopas toimus vaba ja sõltumatu areng, olime meie sellest kõrvale jäetud. 1968. aasta sündmused Tšehhis on aga eestlaste mällu sööbinud otsekui meie enda lämmatatud vabadusekarje.

Demokraatia arengu seisukohalt on meie riigid viimase paarikümne aastaga edasi liikunud seitsmepenikoormasaabastega. Me võime olla uhked seniste saavutuste üle. Möödunud on kaks esimest aastat, mil me oleme koos Euroopa Liidus. Arvan, et nii Eestile kui Tšehhile on sellest tulu tõusnud ja me oleme ka omalt poolt toonud Euroopa Liitu uut hingamist.

Uus ja värske kogemus ühiskonna kiirest demokratiseerimisest on oluline õppetund kogu Euroopale, mida stagnatsiooni vältimiseks võiksid kõik riigid lähemalt uurida. Selle kogemuse najal tegutsedes toetavad uued liikmesriigid Euroopa Liidu edasist arengut ning jätkates oma dünaamilist tegevust aitavad kinnistada neid suundumusi, mis toodavad kõigile stabiilsust ja heaolu.

Euroopa projekt ei ole viimati asetleidnud laienemisega kindlasti peatunud. Me teame, et see jätkub, ning uute riikide liitumisega saavutatavast stabiilsuse, heaolu ja turvalisuse ala laienemisest Euroopas on huvitatud kõik tõelised eurooplased.
Härra president,

Eesti majanduskoostöö Tšehhiga on muutunud üha tihedamaks, kuid peaksime veelgi oskuslikumalt ära kasutama olemasolevat potentsiaali. Rõhutaksin siinkohal eraldi turismivaldkonda, kuna läbi aegade on eestlaste seas valitsenud elav huvi Tšehhimaa vastu. Imekaunid Praha, Karlovy Vary ja Karlstein on paigad, mis Eesti turiste läbi aastakümnete on köitnud.

On rõõm tõdeda, et märkimisväärselt on suurenenud ka Tšehhi elanike huvi põhjamaise Eesti vastu. Turismi arengule peaks positiivselt mõjuma ka asjaolu, et soodsad transpordiühendused meie kahe riigi vahel on loodud. Usun, et Teie visiit Eestisse ning siinsed kohtumised pakuvad avastamisrõõmu ja inspireerivad uuteks, sealhulgas ka ühisteks ettevõtmisteks.

Eestlaste ja tšehhide ladusale läbikäimisele on kaasa aidanud viljakas kultuurivahetus. Paljud eestlased teavad hästi Karel Čapeki ja Václav Haveli loomingut, mille eestindamisel on suure töö teinud Leo Metsar ja Küllike Tohver. Tervele eestlaste generatsioonile on kindlasti lapsepõlvest tuttav ka vahva röövel Rumčajs. Märkimisväärne on estofiil Vladimir Mačura tegevus, mille tulemusena on saanud tšehhi lugejale emakeeles kättesaadavaks Jaan Krossi, Arvo Valtoni, Mati Undi ja mitme teisegi eesti kirjaniku teosed.

Nimetatud olid vaid üksikud näited värvikast mosaiigist, mida meie rahvad on ehitanud läbi aastakümnete. Ma olen kindel, et mida rohkem me siia erinevaid värve asetame, seda täiuslikumaks see mosaiik kujuneb, seda enam rikastuvad meie rahvad. Ning kuigi viimasel ajal on palju räägitud sellest, et arvutiajastul asendab masin inimestevahelist läbikäimist, olen ma veendunud, et masinad ei suuda seda kunagi.

Austatud härra president, lugupeetud proua Klausova!

Euroopa teeb praegu läbi selle sajandi esimesi tuleproove. See karastab meid. Olen veendunud nende edukas läbimises, kuna üksmeel ja teineteisemõistmine on ühendavad ja vajalikud märksõnad kogu meie kontinendile.

Soovin iseenda ja oma abikaasa, meie kõigi poolt teile õnne ja kordaminekuid teie tegevuses! Õnne ja õitsengut Tšehhi Vabariigile!

Palun tõsta klaasid Tšehhi Vabariigi presidendi ja tema abikaasa terviseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee