In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Tallinna Ülikooli rektori inauguratsioonitseremoonial 15. mail 2006
15.05.2006


Austatud Riigikogu liikmed, ministrid, rektorid, ekstsellentsid,
hea ülikoolipere!

Ülikooli tähendus ühiskonnas on vahest võrreldav inimese südametunnistusega. Selle häält peaksime me alati kuulda võtma, aga paraku on see mõnigi kord teisiti. Ka ühiskonna kursi hoidmisel ja korrigeerimisel oleksime edukamad, kui kasutaksime paremini ülikoolidesse koondunud potentsiaali.

Oludes, kus oleme sunnitud tunnistama väärtuskriisi süvenemist, on ülikoolidel täita erakordselt vastutusrikas roll. Siit astuvad ellu haritud noored, kes orienteeruvad ühiskonna- ja kultuuriseostes ning seetõttu kas otsesemalt või kaudsemalt kujundavad ühiskonna arusaamu. Ei ole põhjust kahelda, et Tallinna Ülikool tahab ja suudab koos teiste õppeasutustega kanda seda vastutust.

Tänane Tallinna Ülikool osaleb õppe- ja teadusasutusena aktiivselt Eesti arengut määravate probleemide analüüsimisel ja lahenduste otsimisel. Siin vormitakse ühiskonna hoiakuid, intellektuaalset potentsiaali ja kultuuriruumi. Vaieldamatult suurepäraseks näiteks ülikooli teadlaskonna tööst on Riigikogus heaks kiidetud säästva arengu strateegia, mis määratleb Eesti liikumissuuna järgmisteks aastakümneteks.

Kõrghariduse andjana juba 1919. aastast tegutseval Tallinna Ülikoolil on suured teened Eesti haritlaskonna kujundamisel. Aastate vältel on ülikooli tegevuspõld märkimisväärselt laienenud, nii üliõpilaste kui erialade arv mitmekordistunud. Ei ole kahtlust selles, et nüüdis-Eesti arengusse on haldusjuhtimise, sotsioloogia, loodus- ja täppisteaduste, infotehnoloogia, rekreatsioonikorralduse ja mitmete teistegi erialade õpetamine siinses ülikoolis jätnud märgatava jälje. Ent esmatähtis on ikka olnud õpetajakoolitus ning see jääb loodetavasti edaspidigi Tallinna Ülikooli firmamärgiks.

Tallinna Õpetajate Seminari ellukutsumisel 1919. aastal seisis Eesti Vabariigi ees pakiline ülesanne muuta tsaarivõimu pärandatud venekeelne rahvaharidussüsteem ajakohaseks emakeelseks kooliks. Tollase eesmärgi ulatusest kõneleb ehk seegi fakt, et esimesel õppeaastal andis haridusministeerium seminarile sada viiulit.

Tänane Eesti soovib olla püsivalt kiire arenguga eesrindlik maa. Seda ülesannet on mõeldamatu täita, kui meie rahvas pole väga hästi haritud. Olen veendunud, et professor Rein Raud, kes võtab täna rektorina üle Tallinna Ülikooli juhtimise, seisab hea selle eest, et Eesti õpetaja oleks mitte üksnes põhjalikult ja mitmekülgselt haritud, vaid ka valmis oma õpilasi mõistma ja toetama.

Öeldes senisele rektorile professor Mati Heidmetsale suur tänu tulemusliku töö eest ülikooli ülesehitamisel, lubage mul soovida vastsele rektorile palju jõudu vastutusrikkas ametis!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee