In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Moldova Vabariigi presidendi T. E. hr Vladimir Voronin’ i ja proua Taisia Voronina pidulikul õhtusöögil Eesti Vabariigi presidendi hr Arnold Rüütli auks 20. märtsil 2006 Chişinăus
20.03.2006


Austatud härra president,
austatud proua Voronina,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Moldova külalislahkus on südantsoojendav! Siin tunnevad külalised, et nad on oodatud ja nende tulekust tuntakse rõõmu. Härra president, tänan Teid kutse eest külastada kaunist ja värviderohket Moldovat neil kevade esimestel päevadel. Võtke vastu meie kõigi siiras tänu südamliku vastuvõtu eest.

Loodus on Moldovale palju andnud, samas on ajalugu olnud teie vastu üsna karmikäeline. Läbi raskuste olete jõudnud teelahkmele, kus tuleb teha jõupingutusi, võitmaks neid hoovusi, mis tagasi kisuvad. Teie valitud kurss läände nõuab sihikindlust ja visadust. Aga see tee on täis väljakutseid, pakkudes võimalusi kindlustada stabiilsust ja õitsengut. Ja teadke, et teil on toetajaid ja sõpru – Eesti kindlalt nende hulgas.

Me mõistame, kuivõrd oluline on euroatlantiliste struktuuridega liitumine Moldova jaoks, ja on ilmvältimatult selge, et sellel on nii kogu piirkonda hõlmav kui ka üle-euroopaline tähendus. Eesti peab Euroopa Liidu liikmesriigina väga oluliseks uute naabrite initsiatiivi ning selle peaeesmärki – aidata kaasa demokraatliku tsiviilühiskonna väljaehitamisele Euroopa Liidu uutes naaberriikides, sealhulgas Moldovas.

Härra president,

öeldakse, et oma silm on kuningas. Eelmise aasta septembrikuus Teie visiidi ajal Eestisse oli Teil võimalus tutvuda tulemustega, mida oleme viieteistkümne taasiseseisvuse aasta jooksul saavutanud. Me oleme rahul, kuigi alati leidub kritiseerijaid ja alati on võimalik midagi paremini teha. Aga need aastad täis kiireid muutusi ja pingelisi protsesse on toonud meile edu.

On heameel tõdeda, et viimaste aastate jooksul on meie kahe riigi koostöö positiivselt aktiviseerunud. Kinnitan, et Eesti on jätkuvalt valmis jagama oma reformikogemust vastavalt Moldova huvile ning konkreetsetele vajadustele nii kahepoolse suhtluse tasemel kui ka multilateraalsete programmide kaudu. Peame väga oluliseks, et Moldova suunaks sisemise poliitilise jõu reformiprotsessi jätkusuutlikku arengusse.

Võimalusi on palju – alates avaliku sektori haldussuutlikkusest ja õigusloomest ning lõpetades infoühiskonna arendamisega. Olen kindel, et võrreldes teiste doonorriikidega, on Eestil siin pakkuda lisaväärtust, kuna oleme ise selle tee hiljuti läbinud.

Loodame, et Eesti abi ühiskonna reorganiseerimiseks vajaminevate reformide ellurakendamisel ja Eesti-Moldova kahepoolne koostöö aitavad kaasa Moldova plaanide teostumisele ja valitud poliitilise suuna hoidmisele. Ka käesoleval visiidil mind saatev ärimeeste delegatsioon ning homne äriseminar, samuti kohtumised Eesti ja Moldova ärimeeste vahel on tõenduseks meie soovist kahepoolsete otsekontaktide tihendamiseks.

Härra president!

Kogu Euroopa julgeoleku seisukohalt peame väga oluliseks ka Transnistria konflikti lahendamist. Eesti on järjekindlalt toetanud Vene vägede tingimusteta väljaviimist Moldovast. Soovime saavutada konflikti rahumeelset lahendamist, lähtudes Moldova Vabariigi territoriaalsest terviklikkusest. Leiame, et rahvusvahelise üldsuse kaasatus siin on jätkuvalt vajalik. Olen veendunud, et Euroopa Liidu Venemaa-poliitika raames peame senisest aktiivsemalt tegelema seni lahendamata konfliktidega, sealhulgas Transnistria küsimusega, mis pikemas perspektiivis võivad kujuneda kasvava ebastabiilsuse allikateks.

Räägin seda täie veendumusega, sest me kõik tahame loota, et jäädavalt on seljataha jäänud see aeg, mil riikide piire ja demograafilist situatsiooni muutis vägivaldselt mõne poliitilis-ideoloogilise huvigrupi kerge ja hoolimatu käeliigutus.

Tänapäeva Euroopat iseloomustavad laialdased integratsiooniprotsessid. Riikidevahelised head suhted tuginevad usaldusele, mis tekib siis, kui võib kindel olla, et osapooled lähtuvad samadest väärtustest. Selles protsessis on võimalik säilitada identiteet ja riigipiirid ning vägivallast me selle puhul rääkida ei saa.

Teades, et nii Eestile kui Moldovale on selge, et riigi poliitiline ja majanduslik sõltumatus, stabiilsus ja jõukus on saavutatav ainult efektiivsete reformidega ning integreerumisega euroatlantilistesse ühendustesse, olen ma veendunud meie suhete positiivses arengus ka edaspidi.

Härra president Voronin,
proua Voronina!

Soovin kordaminekuid Moldova rahvale, edu teie headele ettevõtmistele! Soovin inimlikku õnne kõigile teie kauni maa elanikele!
Tõstan klaasi Teie terviseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee