In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul tseremoonial ''Eesti tänab'' 23. veebruaril 2006 Kadrioru lossis
23.02.2006


Lugupeetavad Eesti Vabariigi teenetemärkidega autasustatud!
Austatud president Walesa!

Eesti riigi nimel soovin tänada kõiki, kes on hoidnud vabaduse-aadet ning aidanud sel võidule pääseda.

Tänan Eesti sõpru välisriikides, kes toetasid meid rasketel aegadel ja läbi paljude aastate. Meie tunnustus kuulub rahvaliikumistele ja liidritele, kes astusid totalitarismi ja vägivalla vastu nii Poolas kui kogu maailmas. Nendelt sai tuge ka Eesti. Mul on väga hea meel, et oleme jäänud headeks sõpradeks.

Tänan kogu meie rahvast, tänu kelle üksmeelele ja poliitilisele aktiivsusele õnnestus meil ligi 15 aastat tagasi taastada Eesti iseseisvus - võita otsekui uus Vabadussõda, seekord õnneks veretult.

Ainus reaalne võimalus rahvast tunnustada on nende konkreetsete inimeste kaudu, kes võtsid enda peale vastutuse ja koos sellega riskid. Inimeste kaudu, kelle pühendumusest innustatud teod andsid suuna nii taasiseseisvumise protsessile kui ka näo tänasele Eestile. Need inimesed olete teie.

Iseseisvuse taastamine oli pikaajaline, keerukas ja vastuoluline protsess, mis ammutas elujõudu inimestelt, kes kandsid ja kaitsesid omariikluse ideed isiklike kannatuste hinnaga ning juhtisid rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Eesti olukorrale. Need olid inimesed, kes ''40 kirjas'', Hirvepargis ja Balti ketis kaitsesid meie rahvuslikke aateid, inimesed, kes algatasid ja juhtisid rahvaliikumisi, mis kandsid vabaduse ideaali.

Kogu sellele protsessile andis 1988. aastal õigusliku lähtekoha tollase Ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsioon ning juba aasta hiljem võetud suund kohaliku omavalitsuse kui riikluse aluse taastamisele. 1990. aasta 2. veebruaril võtsid kõigi tasandite rahvasaadikud vastu sirgjoonelise otsuse Eesti iseseisvuse taastamiseks õigusliku järjepidevuse alusel.

Samal aastal asus demokraatlikult valitud seadusandlik kogu kindlustama taastatava omariikluse õiguslikke aluseid eelpõhiseaduslike aktidega ning kinnitas 20. augustil 1991 riikliku iseseisvuse taastamise. See protsess arenes Rahvarinde ja Eesti kodanike liikumise jõulisel toel ning sai õigusliku kinnituse uue põhiseaduse vastuvõtmisega ja selle alusel moodustatud võimuorganite ametisse astumisega.

Meie kohus on pärandada järeltulevatele põlvedele selle ajalooperioodi õige mõõtkava ja piirjooned. Me vajame kokkuvõtet minevikust ka selleks, et asuda uute ülesannete täitmisele. Kui suudame leida siin sellise üksmeele, nagu see toetas meie püüdlusi iseseisvust taastades, siis võime uskuda, et Eestil läheb hästi ka aastakümnete pärast.

Aitäh teile jõupingutuste eest meie riigi taastamisel ja edendamisel! Head iseseisvuspäeva!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee