In English

Kõned
Ava print vaates

Vabariigi President Gruusia Rooside revolutsiooni 2. aastapäevale pühendatud presidentide foorumil 23. novembril 2005 Tbilisis
23.11.2005


Euroopa arengu ja demokraatia väljakutseid 21. sajandil


Austatud kolleegid,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Mul on hea meel osaleda tänasel riigipeade mõttevahetusel. Enda ja kogu Eesti rahva nimel õnnitlen Teid, president Saakašvili, ja kogu Gruusia rahvast Rooside revolutsiooni teisel aastapäeval.

Eestis on alati jälgitud tähelepanelikult sündmusi Gruusias ja rõõmuga täheldatud, et Rooside revolutsiooni järgsed arengud on viinud Gruusiat demokraatia teel edasi. Selle kahe aasta jooksul olete näidanud head tahet läbi viia ühiskonna arenguks vajalikke ümberkorraldusi ja soovi siduda oma maa üha rohkem euroopalike poliitika ja kultuuriväärtustega.

Eesti oli iseseisvuse taastamise järel sarnases olukorras Gruusiaga ning seetõttu mõistame teie riigi ees seisvaid ülesandeid. Möödunud viieteistkümne aasta vältel oleme Eestis tegelenud okupatsiooni tagajärgede likvideerimise, ühiskonna reformimise ja kaasajastamisega. Üheks konkreetseks tulemuseks on nüüd Eesti kuulumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide hulka.

Mõistagi ei olnud ümberkorralduste peamiseks põhjuseks soov liituda nimetatud ühendustega. Ühiskonna ja majanduse reformimisega oleme aidanud ennekõike iseennast. Samas teadsime, et kõikidel ümberkorraldustel on oma hind ja tuleb valmis olla ka selleks, et meelepäraseid tulemusi ei saavutata päevapealt.

Tervitame Gruusias läbiviidavaid ulatuslikke reforme ning oleme omalt poolt valmis panustama nendesse valdkondadesse, kus Eestil on pakkuda kasulikke kogemusi. Täna on meie reformikogemus alles värske ja protsessi juhtinud inimesed on veel vastavates valdkondades aktiivselt tegevad ning saavad oma kogemusi ise vahetult edasi anda. Usun, et meie arengumudelist oleks võimalik eeskuju võtta ka Gruusia reformide jätkamisel.

Austatud kuulajad!

Praegune aeg on kogu Euroopa jaoks teatud mõttes murranguline, pakkudes häid arenguväljavaateid. See on võimalus, mida me ei tohi jätta kasutamata. Demokraatia võidukäik ei tohiks jääda toppama pelgalt eelarvevaidluste ja lühikese perspektiiviga majanduslike kaalutluste juurde. Ühised väärtused ja väljakutsed on see jõud, mis meid kogu Euroopa turvalise ja stabiilse tuleviku nimel ühiselt tegutsema paneb.

Usun, et lõpuks ometi õnnestub üles ehitada niisugune Euroopa, kus tervete regioonide saatust ei määrata kahtlaste kahepoolsete sobingutega üle lähinaabri pea. Viimane sajand on ehk andnud juba piisavalt kogemusi, et Euroopa heaolu saab olla vaid tervik. Ehk teisisõnu - tema tugevus sõltub üksikute koostisosade tervisest.

Olen ka oma varasemates sõnavõttudes avaldanud arvamust, et 21. sajand nõuab vaimset uuenemist meilt kõigilt. Edusammud, mida Euroopa on viimase kümnekonna aasta jooksul teinud, on tähelepanuväärsed ja need on leidnud laia positiivset vastukaja.

Teise maailmasõja lõpupäevadel tardunud müürid lagunesid ja tänaseks seisame uue ajastu künnisel. Muutused on paratamatult puudutanud nii Euroopa Liidu nõndanimetatud vanu liikmesriike, hiljuti liitunuid kui ka neid, kel liitumisperspektiiv silme ees.

Ma olen veendunud, et Euroopa ei väsi reformidest ja ajutistest tagasilöökidest. Riigid on kinnitanud ühist tahet töötada edasi Euroopa Liidu peamiste eesmärkide saavutamiseks ja põhiväärtuste säilitamiseks. Võti on seejuures niisuguste ühishuvide väljasõelumises, mis võimaldavad Euroopal tervikuna edasi liikuda.

Tänapäeval ei tohiks küll kahtlust olla selles, et Euroopa kui terviku tähtsaim ühishuvi on meie maailmajao jätkuv integratsiooniprotsess, ükskõik kuidas siin erihuvid ka ristuksid. Ainult huve ühitades saame kindlustada arenemisvõimelise majanduse ja inimeste sotsiaalse heaolu, tagada turvalisuse ja jätkusuutliku arengu tervikuna.

On selge, et tuleviku Euroopa saab ettenähtavas tulevikus olla väga erineva kaaluga partnerite, kuid võrdsete riikide kooslus. Demokraatia vööndi laiendamine Euroopa Liidu välispiiride vahetus läheduses on ka järgnevail aastail tähtis ülesanne ja Eesti kavatseb sellesuunalist tegevust koos oma partneritega jätkata.

Härra president Saakašvili!

Soovin Teile ja Gruusia rahvale kordaminekuid, rõõmu ja õnne!

Tänan tähelepanu eest.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee