In English

Käskkirjad
Ava print vaates

143. M. Jõemaale ajutise sõjaväelise auastme andmine
13.06.2006


Kaitseväe juhataja 7. juuni 2006 ettepanekul annan nooremleitnant Meelis Jõemaale missiooni ajaks Iraagi Vabariigis 14. juunist 2006 leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.

Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 49, 914


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee