In English

Käskkirjad
Ava print vaates

142. Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu koosseisu muutmine
15.05.2006


Muudan Vabariigi Presidendi 25. aprilli 2002 käskkirja nr 16 “Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamine” (RTL 2002, 54, 797; 2006, 21, 352) punkti 2 ja nimetan akadeemilise nõukogu koosseisu Mati Heidmetsa asemele Rein Raua.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 42, 762


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee