In English

Käskkirjad
Ava print vaates

140. M. Morelile ajutise sõjaväelise auastme andmine
19.04.2006


Kaitseväe juhataja 13. aprilli 2006 ettepanekul annan leitnant Madis Morelile missiooni ajaks Iisraeli Riigis 1. maist 2006 kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.

Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 36, 633


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee