In English

Käskkirjad
Ava print vaates

139. H. Lauki sõjaväelise auastme alandamine
10.04.2006


Kaitseväe juhataja ettepanekul 24. märtsist 2006 alandan nooremleitnant Helgo Lauki auastet lipniku sõjaväelise auastmeni.

Alus: kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3, § 37 lg 2 p 1 ja lg 3 p 2.


Arnold Rüütel


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee