In English

Käskkirjad
Ava print vaates

136. G. Linkovile ajutise sõjaväelise auastme andmine
02.03.2006


Kaitseväe juhataja 27. veebruari 2006 ettepanekul annan leitnant Georg Linkovile missiooni ajaks Afganistani Islamivabariigis 5. märtsist 2006
kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 23, 392


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee