In English

Käskkirjad
Ava print vaates

122. Ajutise sõjaväelise auaastme andmine
22.08.2005


Kaitseväe juhataja 17. augusti 2005 ettepanekul annan kaptenmajor Annes Vainamäele teenistuse ajaks Itaalia Vabariigis Napolis asuvas NATO staabis (JFC Naples) 1. septembrist 2005 kaptenleitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p 3.

Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2005 Lisa, 93, 1415


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee