In English

Käskkirjad
Ava print vaates

114. Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu koosseisu muutmine
14.03.2005


Muudan Vabariigi Presidendi 25. aprilli 2002 käskkirja nr 16 "Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu moodustamine" (RTL 2002, 54, 797; 2003, 13, 173; 88, 1304; 2005, 25, 350) punkti 2 ja nimetan akadeemilise nõukogu koosseisu Ando Keskküla asemele Signe Kivi.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.

Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2005 Lisa, 33, 477


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee