In English

Käskkirjad
Ava print vaates

96. T. Välile ajutise sõjaväelise auastme andmine
03.08.2004


Kaitseväe juhataja 28. juuli 2004 ettepanekul annan leitnant Toomas Välile missiooni ajaks Iraagi Vabariigis 4. augustist 2004 kapteni ajutise sõjaväelise auastme.

Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3.


Arnold Rüütel

Avaldatud Riigi Teatajas 2004 Lisa, 107, 1711


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee